Pokud víš o spolužákovi, kterému je ve škole ubližováno, můžeš zcela anonymně sdělit jméno takové osoby prostřednictvím internetové aplikace a zabránit tak rozvíjející se šikaně na samém začátku. Po kliknutí na odkaz www.nntb.cz, tlačítko JSEM STUDENT a tlačítko VYHLEDEJ ŠKOLU zadej celý název "Základní škola Vsetín, Luh 1544, klikni na tlačítko POKRAČOVAT, vyplň požadované údaje a klikni na ODESLAT. Odpovědné osoby na škole se začnou upozorněním neprodleně zabývat.

 

Schránka důvěry na odkazu

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY
Kotva
NEPŘEHLÉDNĚTE
Vloženo nové učivo pro 1.- 4. roč. od 25.5.-29.5.2020
24.5.2020

zde

Informace pro rodiče
24.5.2020
Vážení rodiče,
od 25.5.2020 začíná pro přihlášené děti školní výuka. Objem učiva bude stejný pro všechny doma i ve škole. Pro děti, které se budou nadále vzdělávat doma, se budeme snažit zachovat videohodiny, během následujícího týdne budete postupně informováni o termínech (pokud dojde ke změně). Výuka Anglického jazyka v 1. a 2. ročnících bude nadále probíhat doma stejným způsobem.
 
Jsem deváťák!
11.5.2020

INFO

Bakaláři

Školní e-mail

Moodle

Naše florbalová akademie

Centrum dramatické výchovy

Virtuální prohlídka

Mapa webu
A
A
A

Informace k přijímacímu řízení 2017/ 2018


Přijímací řízení na školy uměleckého směru a gymnázia se sportovní přípravou

Přihlášky se odevzdávají v příslušné střední škole do 30. 11. 2017.

Talentové přijímací zkoušky se konají v lednu 2018.

Přijímací řízení na ostatní střední školy

Přihlášky se odevzdávají se do 1. 3. 2018.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku u oborů středního vzdělávání zakončeného maturitní zkouškou ve školním roce 2017/18 takto:

1. termín

12. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia

13. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín

16. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia

17. dubna 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

Náhradní termín

jen vážné důvody (např. zdravotní); písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy

1. Termín: 10. května 20108

2. Termín: 11. května 2018Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace.

 

U oborů zakončených výučním listem se státní přijímací zkoušky z MA a ČJ nekonají.

 

Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů). 

- v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí;

- ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

 

Každá SŠ si může navíc stanovit Školní přijímací zkoušky

- maturitní obory - od 12. dubna do 28. dubna 2018;

- ostatní obory - od 22. dubna do 30. dubna 2018.

 

PŘIHLÁŠKY

Každý uchazeč může podat nejvýše 2 přihlášky, ty žáci obdrží předvyplněné v únoru (SŠ musí svá kritéria k přijímacímu řízení zveřejnit na webu do konce ledna) a zápisový lístek. 

Ukončení hodnocení, oznámení zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole + internet - min. 15 dnů) a nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí.

Výsledky přijímacího řízení střední školy zveřejní nejdříve 22. dubna 2018

 

ODVOLÁNÍ se podává písemně u příslušné střední školy.    

- ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

 

Zápisový lístek 

zápisový lístek obdrží žák do 1. 3. 2018 od ZŠ 

(žáci hlásící se na školy uměleckého směru a gymnázia se sportovní přípravou do 30.11.2017)

 

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

 

Zápisový lístek ke studiu musí uchazeč odevzdat střední škole do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. 

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb

 

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. 

To neplatí v případě kdy:

Uchazeč chce uplatnit zápisový lístek v rámci přijímacího řízení, kde byl přijat na základě odvolání.

Uchazeč již uplatnil ZL na některý z oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ střední školu

 

  „Podpora řemesel v odborné školství“

Zařazeno celkem 16 oborů (převážně stavební a strojírenské obory). 

Od školního roku 2018/2019  celkem 19 oborů

    (Truhlář, Tiskař na polygrafických strojích, Knihař) 

Žáci obdrží finanční příspěvek z rozpočtu ZK:

    (při splnění stanovených podmínek)

1. roč. - 300 Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 1 500Kč

2. roč. - 400 Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 2 500Kč

3. roč. - 500 Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 3 000Kč

Přehled podporovaných oborů a podmínky pro vyplácení příspěvků jsou uveřejněny na www.zkola.cz v sekci „Podpora řemesel v odborném školství“.

 

www.zkola.cz Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje

2. a další kola přijímacího řízení www.burzaskol.cz