Pokud víš o spolužákovi, kterému je ve škole ubližováno, můžeš zcela anonymně sdělit jméno takové osoby prostřednictvím internetové aplikace a zabránit tak rozvíjející se šikaně na samém začátku. Po kliknutí na odkaz www.nntb.cz, tlačítko JSEM STUDENT a tlačítko VYHLEDEJ ŠKOLU zadej celý název "Základní škola Vsetín, Luh 1544, klikni na tlačítko POKRAČOVAT, vyplň požadované údaje a klikni na ODESLAT. Odpovědné osoby na škole se začnou upozorněním neprodleně zabývat.

 

Schránka důvěry na odkazu

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY
Kotva
NEPŘEHLÉDNĚTE
SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
6.5.2022

zde

Bakaláři

Školní e-mail

Moodle

Naše florbalová akademie

Centrum dramatické výchovy

Mapa webu
A
A
A

*Zaměstnanci školy *

Autor: Trochtova

ÚTVAR: ŘEDITELSTVÍ

Ředitel školy: Mgr. Petr Kořenek

Oblasti: Školní poradenské pracoviště, projektová činnost, investice, projekty

tel. 777 039 539 (spojovatelka), 734 522 280

petr.korenek@skolaluh.cz

 

V přímé působnosti ředitele: Realizace výkonu činností dle správního řádu Zabezpečuje komplexní přípravu oprav a stavebních investic majetku Strategické činnosti pro další rozvoj organizace včetně zajištění financování. BOZP.

 

Úsek: Kancelář školy

Centrální adresa:  skolaluh@skolaluh.cz

tel. 733 678 010, 777 039 538
tel. 571 431 790

Dana Vilémová

Vede přehled došlé a odeslané pošty – spisová služba, školní matrika, zpracování úrazů. Zajišťuje spisovou službu a skartační řízení, spolupracuje se Státním okresním archivem. Sekretariát, pokladna- Provádí kopírování materiálů, obsluhuje telefonní ústřednu. Plní úkoly sekretariátu související s výkonem funkce ředitele. Organizuje a zajišťuje přijetí návštěv.

 

Úsek: Bezpečnost a ochrana zdraví a požární ochrana

Jitka Novosadová

 

 

Úsek:  ICT

Koordinátor a metodik ICT: Mgr. Jana Válková (PN,MD)

jana.valkova@skolaluh.cz

 

Zastupuje: 

Mgr. Lenka Nosálková – lenka.nosalkova@skolaluh.cz

Mgr. Přemysl Jaroš – premysl.jaros@skolaluh.cz  (pro třídy 16/9)

 

tel. 777 039 538 (spojovatelna)

 

Správce oblasti ICT. Zabezpečuje provoz informačních a komunikačních technologií. Zajišťuje metodickou pomoc pro učitele a správu učeben ICT, koordinaci s externím správcem. 


ÚTVAR: ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 

Výchovný poradce a školní kariérový poradce: Ing. Bronislava Dotisková

tel. 731 680 698, tel. 777 039 538 (spojovatelna)
bronislava.dotiskova@skolaluh.cz

Působnost: koordinace školního poradenského pracoviště - kariérové poradenství, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, metodické vedení asistentů pedagoga. V přímé působnosti: Zajišťuje realizaci právních předpisů v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťuje úkoly v oblasti kariérového poradenství.

 

Speciální pedagog: Mgr. Dagmar Šimková

mobil: 731 698 587

dagmar.simkova@skolaluh.cz

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, diagnostika, metodická pomoc učitelům, rodičům, asistentům pedagoga. Zajišťuje metodické činnosti a realizaci plánu MPP v souladu s vyhláškou. 

 

Školní psychologMgr. Milena Mikulaštíková

 

tel. 777 039 538 (spojovatelna)

milena.mikulastikova@skolaluh.cz

 

 

Metodik prevence:  Bc. Ondřej Čtvrtníček

tel. 777 039 538 (spojovatelna)

ondrej.ctvrtnicek@skolaluh.cz


ÚTVAR: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Zástupce ředitele pro základní vzdělávání: Mgr. Eva Sušňová

eva.susnova@skolaluh.cz

 

tel. 571 431 790, 777 039 538 (spojovatelna)

 

Oblasti: zástupce statutárního orgánu, zodpovídá za proces základního vzdělávání

V přímé působnosti zástupce ředitele: zajišťuje základního vzdělávání, kontrola pedagogické dokumentace, shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidence za školu,  ŠVP ZV

Metodické sdružení, předmětové komise

předseda

Odborné a metodické práce vztahující se k obsahu a formě výuky

  

Vedoucí učitelka I. stupně: Mgr. Iva Magnagová

iva.magnagova@skolaluh.cz

 

Oblasti: předseda MS I. stupně a koordinátor jazykových tříd, metodická podpora

tel. 571 431 790, 777 039 538 (spojovatelna)

  


ÚTVAR: ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ORGANIZACE

Zástupce ředitele: Bc. Ondřej Čtvrtníček

tel. 571 431 790, 777 039 538 (spojovatelna)
ondrej.ctvrtnicek@skolaluh.cz

 

V přímé působnosti: ŠD, ŠK, sportovní aktivity, školní soutěže, celoškolní akce, florbalová akademie, horolezecká stěna, doplňková činnost, předmětová komise TV, LILIE

 

ÚSEK: ŠKOLNÍ DRUŽINA

Vychovatelka-koordinátor: Naděžda Dorňáková

tel. 737 009 232
nadezda.dornakova@skolaluh.cz

Koordinuje činnost ŠD, zodpovídá za tvorbu ŠVP pro zájmové vzdělávání, koordinace a realizace zájmového vzdělávání především na 1. stupni ZŠ, příprava nabídky zájmových aktivit


ÚSEK: ŠKOLNÍ KLUB

Vychovatel(ka) školního klubu: Klára Brhlová

tel. 739 730 968
klara.brhlova@skolaluh.cz

Koordinace a realizace zájmového vzdělávání především na 2. stupni ZŠ, příprava nabídky zájmových aktivit

 

ÚSEK: FLORBALOVÁ AKADEMIE 

 

Bc. Hana Lazárková

tel. 571 431 790, 777 039 538 (spojovatelna)

hana.lazarkova@skolaluh.cz

Organizace aktivit, činnost

 

EXTERNÍ SUBJEKTY

 

Školní sportovní klub: Mgr. Iva Magnagová

Centrum dramatické výchovy - LILIE:  Mgr. Zuzana Zvardoňová


ÚTVAR: EKONOMIKA A PROVOZ

 

Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz: Ing. Dáša Mičkalová

mob. 737 403 198  
tel. 571 431 790, 777 039 538 (spojovatelna)
ekonom@skolaluh.cz


V přímé působnosti zástupce ředitele: vedení úseku správních zaměstnanců a školní jídelny, zajišťuje správu rozpočtu, finančních fondů a vedení komplexní účetnictví evidence, včetně projektů. Zajišťuje správu majetku a doplňkovou činnost.

 

ÚSEK: PERSONÁLNÍ A MEZD

 

Bc. Hana Pokorná

tel. 571 431 790, 777 039 538 (spojovatelna)

hana.pokorna@skolaluh.cz

 

Personální agenda,  DVPP

 

Zdenka Hrubá

Platová agenda

 

 

ÚSEK: PROVOZ BUDOV

 

Vedoucí správních zaměstnanců: Jan Polách
tel. 731 698 588

Zajišťuje provoz budov, včetně odloučeného pracoviště, řízení úklidu, recepce

 

ÚSEK: ŠKOLNÍ JÍDELNA

Vedoucí školní jídelny: Eva Čalová

tel. 737 009 273, 571 431 794

jidelna@skolaluh.cz

Zajišťuje komplexní provoz školního stravování, doplňková činnost

 

Vedoucí kuchařka: Zdeňka Filáková

 


ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

I. STUPEŇ

Mgr. Petr Kořenek

ředitel, D, Pč

 

Mgr. Ivana Valcová

třídní učitelka

I.A

Mgr. Eliška Hořanská

třídní učitelka

I.B

Mgr. Milena Šturalová

třídní učitelka, logoped

I.C

Mgr. Karolína Pospíchalová

třídní učitelka

II.A

Mgr. Petra Štědrá

třídní učitelka

II.B

Mgr. Lucie Komorková

třídní učitelka   

III.A

Mgr. Iva Magnagová

třídní učitelka

III.B

Mgr. Soňa Ibříšková

třídní učitelka

IV.A

Miroslava Jašová

třídní učitelka  

IV.B

Bc. Tereza Procházková

třídní učitelka

V.A

Mgr. Vlasta Moudrá

třídní učitelka, NJ

V.B

Mgr. Bohdana Skýpalová

učitelka, JA, 1. stupeň

 

 

II. STUPEŇ

Mgr. Eva Sušňová

zástupce ředitele, M, Př

 

Mgr. Martina Teplá

třídní učitelka, MA, ZE

VI.A

Mgr. Kateřina Kopřivová

třídní učitelka, JR

VI.B

Mgr. Svatava Obrová

třídní učitelka, M, F

VII.A

Mgr. Petra Jungwirthová

třídní učitelka, ČJ, HV, NJ

VII.B

Mgr. Drahomíra Šerá

třídní učitelka, PŘ, VKZ

VIII.A

Mgr. Jiří Vařejka

třídní učitel, TV, CH

VIII.B

Mgr. Jana Gajdošová

třídní učitelka, M, OV

IX.A

Mgr. Gabriela Baránková

třídní učitelka, AJ, DE

IX.B

Mgr. Renata Haplová

učitelka ČJ, HV, LDV

 

Mgr. Jana Válková

učitelka, MA, ICT

 

Mgr. Radka Mašková

učitelka, JČ, 1. st.

II. S

Mgr. Xenie Poljaková

třídní učitelka, speciální pedagog

III.S

Mgr. Sylva Šuláková

učitelka AJ

 

Mgr. Přemysl Jaroš

učitel, spec.pedagogika

 

 

Školní poradenské pracoviště

Ing. Bronislava Dotisková

Učitelka – PČ, F, VV, výchovná poradkyně

Mgr. Hana Katrušáková

školní speciální pedagog - logoped

Mgr. Dagmar Šimková

školní speciální pedagog

Mgr. Milena Mikulaštíková

školní psycholog

Bc. Hana Lazárková

učitelka, TV

Mgr. Lenka Nosálková

učitelka, M, CH (zástup za Mgr. Válkovou)

Mgr. Denisa Fűllová

učitelka -  školní speciální pedagog

Mgr. Milena Čevelová

asistentka pedagoga

Monika Václavíková, DiS.

asistentka pedagoga

Ivana Koňaříková

asistentka pedagoga

Lucie Kocurková

asistentka pedagoga

Bc. Hana Pokorná

asistentka pedagoga

Vít Zgarba

asistent pedagoga

Bc. Tereza Lašáková

asistentka pedagoga

Bc. Alžběta Stříteská

asistentka pedagoga

Lucie Kovářová

asistent pedagoga


Zájmové vzdělávání a organizace

Bc. Ondřej Čtvrtníček

zástupce ředitele, učitel TV

Školní družina

Naděžda Dorňáková

vedoucí vychovatelka

Iva Hekelová

vychovatelka

Mgr. Marta Bednarská

vychovatelka

Bc. Tereza Lašáková

vychovatelka

Ivana Koňaříková

vychovatelka


Školní klub

Klára Brhlová  

vychovatelka

Mgr. Petra Jungwirthová

vedoucí ZÚ

Mgr. Jiří Vařejka

vedoucí ZÚ

Bc. Hana Lazárková

vedoucí ZÚ

Mgr. Jana Válková

vedoucí ZÚ

Bc. Ondřej Čtvrtníček

vedoucí ZÚ

April Jayne Clark

vedoucí ZÚ

 

Ekonomický a provozní úsek

Ing. Dáša Mičkalová

zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz

Eva Adámková

referent školy – majetek, pokladna

Dana Vilémová

kancelář školy – elektronické agendy, úrazy

Bc. Hana Pokorná

personální agenda

Jan Polách

školník, vedoucí správních zaměstnanců

Milena Radílková

pracovnice provozního úseku

Alena Řičičářová

pracovnice provozního úseku

Monika Kolečková

pracovnice provozního úseku

Marta Daňková

pracovnice provozního úseku

Branislav Samek

recepce

Božena Poláchová

správce sportovního areálu - pracovnice provozního úseku

Eva Čalová

vedoucí školní jídelny

Zdeňka Filáková

vedoucí kuchařka

Nataša Fojtášková

pracovnice obchodního provozu

Jana Navrátilová

kuchařka

Marcela Labajová

Kuchařka

Lenka Černotíková

pracovnice kuchyně

Bc.Markéta Skaláková

metodik ŠJ – doplňková činnost

 

Ostatní služby – outsourcing 

 

Zdenka Hrubá

mzdy

Jitka Novosadová

BOZP a PO

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.