Pokud víš o spolužákovi, kterému je ve škole ubližováno, můžeš zcela anonymně sdělit jméno takové osoby prostřednictvím internetové aplikace a zabránit tak rozvíjející se šikaně na samém začátku. Po kliknutí na odkaz www.nntb.cz, tlačítko JSEM STUDENT a tlačítko VYHLEDEJ ŠKOLU zadej celý název "Základní škola Vsetín, Luh 1544, klikni na tlačítko POKRAČOVAT, vyplň požadované údaje a klikni na ODESLAT. Odpovědné osoby na škole se začnou upozorněním neprodleně zabývat.

 

Schránka důvěry na odkazu

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY
Kotva
NEPŘEHLÉDNĚTE
Jsem DEVÁŤÁK!
29.1.2023

Termíny přijímacího řízení

Provoz ŠKOLNÍ DRUŽINY a ŠKOLNÍHO KLUBU
23.1.2023
Pololetní prázdniny 
3.2.2023
Provoz ŠD, ŠK zrušen.
 
Jarní prázdniny
13.2. - 17.2.2023
ŠD nabízí provoz v době jarních prázdnin. Předpokladem je naplnění kapacity přihlášených žáků (15). Oběd bude hrazen v plné ceně. Zájemci se nahlásí ve školní družině do 2.2.2023
Zvýšení ceny obědů
11.12.2022

více info

Bakaláři

Školní e-mail

Moodle

Naše florbalová akademie

Centrum dramatické výchovy

Mapa webu
A
A
A

Zaměstnanci školy


ÚTVAR: ŘEDITELSTVÍ

Ředitel školy: Mgr. Petr Kořenek

Oblasti: Školní poradenské pracoviště, projektová činnost, investice

tel. 777 039 539 (spojovatelka), 734 522 280

petr.korenek@skolaluh.cz

 

V přímé působnosti ředitele: Realizace výkonu činností dle správního řádu Zabezpečuje komplexní přípravu oprav a stavebních investic majetku Strategické činnosti pro další rozvoj organizace včetně zajištění financování. BOZP.

 

Úsek: Kancelář školy

Centrální adresa:  skolaluh@skolaluh.cz

tel. 733 678 010, 777 039 538
tel. 571 431 790

 

Dana Vilémová

Vede přehled došlé a odeslané pošty – spisová služba, školní matrika, zpracování úrazů. Zajišťuje spisovou službu a skartační řízení, spolupracuje se Státním okresním archivem. Sekretariát, pokladna- Provádí kopírování materiálů, obsluhuje telefonní ústřednu. Plní úkoly sekretariátu související s výkonem funkce ředitele. Organizuje a zajišťuje přijetí návštěv.

 

Úsek: Bezpečnost a ochrana zdraví a požární ochrana

Jitka Novosadová

 

 

Úsek:  ICT

Koordinátor a metodik ICT:  Mgr. Lenka Nosálková

lenka.nosalkova@skolaluh.cz

 

tel. 777 039 538 (spojovatelna)


Správce oblasti ICT. Zabezpečuje provoz informačních a komunikačních technologií. Zajišťuje metodickou pomoc pro učitele a správu učeben ICT, koordinaci s externím správcem. 

 

ÚTVAR: ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 

Výchovný poradce a školní kariérový poradce: Ing. Bronislava Dotisková

tel. 731 680 698, tel. 777 039 538 (spojovatelna)
bronislava.dotiskova@skolaluh.cz

 

Působnost: koordinace školního poradenského pracoviště - kariérové poradenství, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, metodické vedení asistentů pedagoga. V přímé působnosti: Zajišťuje realizaci právních předpisů v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťuje úkoly v oblasti kariérového poradenství.

 

Speciální pedagog: Mgr. Dagmar Šimková

mobil: 731 698 587

dagmar.simkova@skolaluh.cz

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, diagnostika, metodická pomoc učitelům, rodičům, asistentům pedagoga. Zajišťuje metodické činnosti a realizaci plánu MPP v souladu s vyhláškou. 

 

Školní psycholog: Mgr. Milena Mikulaštíková

 

tel. 777 039 538 (spojovatelna)

milena.mikulastikova@skolaluh.cz

 

 

Metodik prevence:  Bc. Ondřej Čtvrtníček

tel. 777 039 538 (spojovatelna)

ondrej.ctvrtnicek@skolaluh.cz

 

 

ÚTVAR: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Zástupce ředitele pro základní vzdělávání: Mgr. Eva Sušňová

eva.susnova@skolaluh.cz

 

tel. 571 431 790, 777 039 538 (spojovatelna)

 

Oblasti: zástupce statutárního orgánu, zodpovídá za proces základního vzdělávání

V přímé působnosti zástupce ředitele: zajišťuje základního vzdělávání, kontrola pedagogické dokumentace, shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidence za školu,  ŠVP ZV


Metodické sdružení, předmětové komise

předseda

Odborné a metodické práce vztahující se k obsahu a formě výuky

  

Vedoucí učitelka I. stupně: Mgr. Iva Magnagová

iva.magnagova@skolaluh.cz

 

Oblasti: předseda MS I. stupně a koordinátor jazykových tříd, metodická podpora

tel. 571 431 790, 777 039 538 (spojovatelna)

  

ÚTVAR: ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ORGANIZACE

 

Zástupce ředitele: Bc. Ondřej Čtvrtníček

tel. 571 431 790, 777 039 538 (spojovatelna)
ondrej.ctvrtnicek@skolaluh.cz

 

V přímé působnosti: ŠD, ŠK, sportovní aktivity, školní soutěže, celoškolní akce, florbalová akademie, horolezecká stěna, doplňková činnost, předmětová komise TV, LILIE, personální práce

 

ÚSEK: ŠKOLNÍ DRUŽINA

Vedoucí vychovatelka: Naděžda Dorňáková

tel. 737 009 232
nadezda.dornakova@skolaluh.cz

Koordinuje činnost ŠD, zodpovídá za tvorbu ŠVP pro zájmové vzdělávání, koordinace a realizace zájmového vzdělávání především na 1. stupni ZŠ, příprava nabídky zájmových aktivit


ÚSEK: ŠKOLNÍ KLUB

Vychovatelka školního klubu: Klára Brhlová

tel. 739 730 968
klara.brhlova@skolaluh.cz

Koordinace a realizace zájmového vzdělávání především na 2. stupni ZŠ, příprava nabídky zájmových aktivit

 

 

ÚSEK: LEZECKÁ STĚNA 

Ing. Petr Holub - DPP

tel. 571 431 790, 777 039 538 (spojovatelna)

skolaluh@skolaluh.cz

 

 

ÚSEK: FLORBALOVÁ AKADEMIE 

Vít Zgarba

tel. 571 431 790, 777 039 538 (spojovatelna)

vit.zgarba@skolaluh.cz

 

Organizace aktivit, činnost

 

EXTERNÍ SUBJEKTY

 

Školní sportovní klub: Mgr. Iva Magnagová

Centrum dramatické výchovy - LILIE:  Mgr. Zuzana Zvardoňová

 

 

ÚSEK: PERSONÁLNÍ A MEZD

 

Ing. Anežka Koudelová

tel. 571 431 790, 777 039 538 (spojovatelna) 

Personální agenda,  DVPP, sekretariát ředitele

 

Ing. Dalibor Hrubý

Platová agenda

 

ÚTVAR: EKONOMIKA A PROVOZ

 

Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz: Ing. Dáša Mičkalová

mob. 737 403 198  
tel. 571 431 790, 777 039 538 (spojovatelna)
ekonom@skolaluh.cz


V přímé působnosti zástupce ředitele: vedení úseku správních zaměstnanců a školní jídelny, zajišťuje správu rozpočtu, finančních fondů a vedení komplexní účetnictví evidence, včetně projektů. Zajišťuje správu majetku a doplňkovou činnost.

 

 

ÚSEK: PROVOZ BUDOV

 

Vedoucí správních zaměstnanců: Jan Polách
tel. 731 698 588

Zajišťuje provoz budov, včetně odloučeného pracoviště, řízení úklidu, recepce

 

ÚSEK: ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

Vedoucí školní jídelny: Bc. Markéta Skaláková

tel. 737 009 273, 571 431 794

jidelna@skolaluh.cz

Zajišťuje komplexní provoz školního stravování, doplňková činnost

 

Vedoucí kuchařka: Zdeňka Filáková

 

 

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

I.STUPEŇ 

Mgr. Karolína Pospíchalová

třídní učitelka

I.A

Mgr. Eliška Hořanská

třídní učitelka

I.B

Mgr. Marcela Sušňová

třídní učitelka, logoped

I.C

Mgr. Ivana Valcová

třídní učitelka

II.A

Mgr. Soňa Ibříšková

třídní učitelka

II.B

Mgr. Milena Šturalová

třídní učitelka, logoped

II.C

Mgr. Aneta Dorňáková

třídní učitelka   

III.A

Mgr. Petra Štědrá

třídní učitelka

III.B

Mgr. Lucie Komorková

třídní učitelka

IV.A

Mgr. Iva Magnagová

třídní učitelka, vedoucí učitelka I. stupně  

IV.B

Mgr. Vlasta Moudrá

třídní učitelka, NJ

V.A

Miroslava Jašová

třídní učitelka

V.B

Bc. Alena Jurková

učitelka, AJ, 1. stupeň

 

Holly Atherton Julian

rodilá mluvčí AJ

 

II. STUPEŇ

Mgr. Eva Sušňová

zástupce ředitele, M, Př

 

Mgr. Vendula Trochtová

třídní učitelka, M, OV, AJ

VI.A

Mgr. Alena Brhlová

třídní učitelka, PŘ, ZE

VI.B

Mgr. Martina Teplá

třídní učitelka, MA, ZE

VII.A

Mgr. Renata Haplová

třídní učitelka, ČJ, HV

VII.B

Mgr. Svatava Obrová

třídní učitelka, M, F

VIII.A

Mgr. Petra Jungwirthová

třídní učitelka, ČJ, HV, NJ

VIII.B

Mgr. Drahomíra Šerá

třídní učitelka, PŘ, VKZ

IX.A

Mgr. Jiří Vařejka

třídní učitel, TV, CH

IX.B

Mgr. Jana Gajdošová

učitelka M, OV

 

Mgr. Gabriela Baránková

učitelka AJ, DE

 

Mgr. Lenka Nosálková

učitelka, ICT, TV, CH

 

Mgr. Radka Mašková

učitelka, JČ, VV

 

Valeria Fadieieva

učitelka AJ, UK

 

Mgr. Miroslav Zetek

třídní učitel, učitel AJ, právník

II.S

Mgr. Sylva Šuláková

učitelka AJ

 

Mgr. Přemysl Jaroš

učitel, spec.pedagogika

I.S

Školní poradenské pracoviště

 

Ing. Bronislava Dotisková

učitelka, PČ, F, VV, výchovná poradkyně

Mgr. Hana Katrušáková

školní speciální pedagog - logoped

Mgr. Dagmar Šimková

školní speciální pedagog

Mgr. Milena Mikulaštíková

školní psycholog

Bc. Hana Lazárková

učitelka

Bc. Tereza Procházková

učitelka

Mgr. Milena Čevelová

učitelka

Monika Václavíková, DiS.

asistentka pedagoga

Mgr. Martina Kovářová

asistentka pedagoga

Lucie Kocurková

asistentka pedagoga

Mgr. Lucie Hrazdilová

asistentka pedagoga

Vít Zgarba

asistent pedagoga

Markéta Provalilová

asistentka pedagoga

Aneta Kopuletá

asistentka pedagoga

Lucie Kovářová

asistentka pedagoga

Ladislava Novotná

asistentka pedagoga

Bc. Lenka Chrástecká

asistentka pedagoga

Mgr. Libor Punčochář

učitel, asistent pedagoga

Liubov Reblian

asistentka pedagoga pro ukrajinské žáky


Zájmové vzdělávání a organizace

Bc. Ondřej Čtvrtníček

zástupce ředitele, učitel TV

Přípravná třída

Jana Olšáková

učitelka

Školní družina

Naděžda Dorňáková

vedoucí vychovatelka

Iva Hekelová

vychovatelka

Mgr. Marta Bednarská

vychovatelka

Bc. Alena Jurková

vychovatelka

Lucie Kovářová

vychovatelka


Školní klub

Klára Brhlová  

vychovatelka

Mgr. Petra Jungwirthová

vedoucí ZÚ

Mgr. Jiří Vařejka

vedoucí ZÚ

Bc. Hana Lazárková

vedoucí ZÚ

Bc. Ondřej Čtvrtníček

vedoucí ZÚ

Valeria Fadieieva

vedoucí ZÚ

 

Ekonomický a provozní úsek

Ing. Dáša Mičkalová

zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz

Ing. Anežka Koudelová

referent školy – pokladna, personální práce, sekretariát

Dana Vilémová

kancelář školy – elektronické agendy, úrazy

Jan Polách

školník, vedoucí správních zaměstnanců

Alena Řičičářová

pracovnice provozního úseku

Monika Kolečková

pracovnice provozního úseku

Marta Daňková

pracovnice provozního úseku

Miroslava Malíšková (od 1.10.)

recepce

Božena Poláchová

správce sportovního areálu - pracovnice provozního úseku

Bc. Markéta Skaláková

vedoucí školní jídelny

Zdeňka Filáková

vedoucí kuchařka

Natalia Vitviiska

pracovnice  provozu

Jana Navrátilová

kuchařka

Marcela Labajová

Kuchařka

Lenka Černotíková

pracovnice obchodního provozu – kuchařka

Eva Čalová

pracovnice obchodního provozu – kuchařka

 

Ostatní služby – outsourcing

 

Ing. Dalibor Hrubý

mzdy

Jitka Novosadová

BOZP a PO

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.