Pokud víš o spolužákovi, kterému je ve škole ubližováno, můžeš zcela anonymně sdělit jméno takové osoby prostřednictvím internetové aplikace a zabránit tak rozvíjející se šikaně na samém začátku. Po kliknutí na odkaz www.nntb.cz, tlačítko JSEM STUDENT a tlačítko VYHLEDEJ ŠKOLU zadej celý název "Základní škola Vsetín, Luh 1544, klikni na tlačítko POKRAČOVAT, vyplň požadované údaje a klikni na ODESLAT. Odpovědné osoby na škole se začnou upozorněním neprodleně zabývat.

 

Schránka důvěry na odkazu

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY
Kotva
NEPŘEHLÉDNĚTE
Vyhlášení výběrového řízení – Dětské skupiny „DOMEČEK“
22.5.2024

(Stavební úpravy budovy Vsetín, Svornosti 1831 a okolí).

více info

Setkání před školou
20.5.2024
Akce pro budoucí prvňáčky, kteří se zábavnou formu mohou seznámit se školou, poznat nové paní učitelky a vychovatelky. Připravujeme spoustu skvělých aktivit. Přihlášení do 21 .6. 2024.

INFO

Tábor Lednice 2024
1.4.2024

Hurááá. Jedeme na tábor. INFO

Námořnický tábor
15.3.2024

info

Bakaláři

Pokladna

Školní e-mail

Moodle

Florbalová akademie

Školní televize a časopis

Školní knihovna

Mapa webu
A
A
A

Zaměstnanci školy


ÚTVAR: ŘEDITELSTVÍ

Ředitel školy: Mgr. Petr Kořenek

Oblasti: Školní poradenské pracoviště, projektová činnost, investice

tel. 777 039 539 (spojovatelka), 734 522 280

petr.korenek@skolaluh.cz

 

V přímé působnosti ředitele: Realizace výkonu činností dle správního řádu Zabezpečuje komplexní přípravu oprav a stavebních investic majetku Strategické činnosti pro další rozvoj organizace včetně zajištění financování. BOZP.

 

Úsek: Kancelář školy

Centrální adresa:   skolaluh@skolaluh.cz

tel. 733 678 010, 777 039 538
tel. 571 431 790

 

Dana Vilémová

Vede přehled došlé a odeslané pošty – spisová služba, školní matrika, zpracování úrazů. Zajišťuje spisovou službu a skartační řízení, spolupracuje se Státním okresním archivem. Sekretariát, pokladna- Provádí kopírování materiálů, obsluhuje telefonní ústřednu. Plní úkoly sekretariátu související s výkonem funkce ředitele. Organizuje a zajišťuje přijetí návštěv.

 

Úsek: Bezpečnost a ochrana zdraví a požární ochrana

Jitka Novosadová

 

 

Úsek:  ICT

Koordinátor a metodik ICT:  Mgr. Věra Adámková, Dis.

skolaluh@skolaluh.cz

 

tel. 777 039 538 (spojovatelna)


Správce oblasti ICT. Zabezpečuje provoz informačních a komunikačních technologií. Zajišťuje metodickou pomoc pro učitele a správu učeben ICT, koordinaci s externím správcem. 

 

ÚTVAR: ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 

Výchovný poradce a školní kariérový poradce: Ing. Bronislava Dotisková

tel. 731 680 698, tel. 777 039 538 (spojovatelna)
bronislava.dotiskova@skolaluh.cz

 

Působnost: koordinace školního poradenského pracoviště - kariérové poradenství, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, metodické vedení asistentů pedagoga. V přímé působnosti: Zajišťuje realizaci právních předpisů v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťuje úkoly v oblasti kariérového poradenství.

 

Speciální pedagog: Mgr. Dagmar Šimková

mobil: 731 698 587

dagmar.simkova@skolaluh.cz

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, diagnostika, metodická pomoc učitelům, rodičům, asistentům pedagoga. Zajišťuje metodické činnosti a realizaci plánu MPP v souladu s vyhláškou. 

Speciální pedagog – logoped: Mgr. Hana Katrušáková

hana.katrusakova@skolaluh.cz

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – logopedické vady.  

 

 

Školní psycholog: Mgr. Milena Mikulaštíková

 

tel. 777 039 538 (spojovatelna)

milena.mikulastikova@skolaluh.cz

 

 

Metodik prevence:  Mgr. Ondřej Čtvrtníček

tel. 777 039 538 (spojovatelna)

ondrej.ctvrtnicek@skolaluh.cz

 

 

ÚTVAR: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Zástupce ředitele pro základní vzdělávání: Mgr. Eva Sušňová

eva.susnova@skolaluh.cz

 

tel. 571 431 790, 777 039 538 (spojovatelna)

 

Oblasti: zástupce statutárního orgánu, zodpovídá za proces základního vzdělávání

V přímé působnosti zástupce ředitele: zajišťuje základního vzdělávání, kontrola pedagogické dokumentace, shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidence za školu,  ŠVP ZV


Metodické sdružení, předmětové komise

předseda

Odborné a metodické práce vztahující se k obsahu a formě výuky

  

Vedoucí učitelka I. stupně: Mgr. Iva Magnagová

iva.magnagova@skolaluh.cz

 

Oblasti: předseda MS I. stupně a koordinátor jazykových tříd, metodická podpora

tel. 571 431 790, 777 039 538 (spojovatelna)

  

ÚTVAR: ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ORGANIZACE

 

Zástupce ředitele: Mgr. Ondřej Čtvrtníček

tel. 571 431 790, 777 039 538 (spojovatelna)
ondrej.ctvrtnicek@skolaluh.cz

 

V přímé působnosti: ŠD, ŠK, sportovní aktivity, školní soutěže, celoškolní akce, florbalová akademie, horolezecká stěna, doplňková činnost, předmětová komise TV, LILIE, personální práce

 

ÚSEK: ŠKOLNÍ DRUŽINA

Vedoucí vychovatelka: Naděžda Dorňáková

tel. 737 009 232
nadezda.dornakova@skolaluh.cz

Koordinuje činnost ŠD, zodpovídá za tvorbu ŠVP pro zájmové vzdělávání, koordinace a realizace zájmového vzdělávání především na 1. stupni ZŠ, příprava nabídky zájmových aktivit


ÚSEK: ŠKOLNÍ KLUB

Vychovatelka školního klubu: Klára Brhlová

tel. 739 780 077
klara.brhlova@skolaluh.cz

Koordinace a realizace zájmového vzdělávání především na 2. stupni ZŠ, příprava nabídky zájmových aktivit

 

 

ÚSEK: LEZECKÁ STĚNA 

Ing. Petr Holub - DPP

tel. 571 431 790, 777 039 538 (spojovatelna)

skolaluh@skolaluh.cz

 

 

ÚSEK: FLORBALOVÁ AKADEMIE 

Vít Zgarba

tel. 571 431 790, 777 039 538 (spojovatelna)

vit.zgarba@skolaluh.cz

 

Organizace aktivit, činnost

 

EXTERNÍ SUBJEKTY

 

Školní sportovní klub: Mgr. Iva Magnagová

Centrum dramatické výchovy - LILIE:  Mgr. Zuzana Zvardoňová

 

ÚSEK: PERSONÁLNÍ A MEZD

 

tel. 571 431 790, 777 039 538 (spojovatelna) 

Personální agenda,  DVPP, sekretariát ředitele

 

Zpracování platů

Mgr. Milada Staňková 

 

ÚTVAR: EKONOMIKA A PROVOZ

 

Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz: Ing. Dáša Mičkalová

mob. 737 403 198  
tel. 571 431 790, 777 039 538 (spojovatelna)
ekonom@skolaluh.cz


V přímé působnosti zástupce ředitele: vedení úseku správních zaměstnanců a školní jídelny, zajišťuje správu rozpočtu, finančních fondů a vedení komplexní účetnictví evidence, včetně projektů. Zajišťuje správu majetku a doplňkovou činnost.

 

 

ÚSEK: PROVOZ BUDOV

 

Vedoucí správních zaměstnanců: Daniel Žamboch
tel. 731 698 588

Zajišťuje provoz budov, včetně odloučeného pracoviště, řízení úklidu, recepce

 

ÚSEK: ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

Vedoucí školní jídelny: Bc. Markéta Skaláková

tel. 737 009 273, 571 431 794

jidelna@skolaluh.cz

Zajišťuje komplexní provoz školního stravování, doplňková činnost

 

Vedoucí kuchařka: Jana Navrátilová

 

 

 

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

I.STUPEŇ 

Mgr. Karolína Pospíchalová

třídní učitelka

 I.B

Mgr. Eliška Hořanská

třídní učitelka

 II.B

Mgr. Marcela Sušňová

třídní učitelka, logoped

 II.C

Mgr. Ivana Valcová

třídní učitelka

 I.A

Mgr. Soňa Ibříšková

třídní učitelka

 III.B

Mgr. Milena Šturalová

třídní učitelka, logoped

 I.C

Mgr. Aneta Dorňáková

třídní učitelka   

 IV.A

Mgr. Petra Štědrá

třídní učitelka

 III.A

Mgr. Lucie Komorková

třídní učitelka

 V.A

Mgr. Iva Magnagová

třídní učitelka, vedoucí učitelka I. stupně  

 V.B

Mgr. Vlasta Moudrá

třídní učitelka, NJ

 IV.B

Miroslava Jašová

třídní učitelka

 III.C

Bc. Alena Jurková

učitelka, AJ, 1. stupeň

 II.A

Holly Atherton Julian

rodilá mluvčí AJ

 

 

II.STUPEŇ

Mgr. Eva Sušňová

zástupce ředitele, M, Př

 

Mgr. Vendula Trochtová

třídní učitelka, M, OV, AJ

 VII.A

Mgr. Alena Brhlová

třídní učitelka, PŘ, ZE

 VII.B

Mgr. Martina Teplá

třídní učitelka, MA, ZE

 VIII.A

Mgr. Renata Haplová

třídní učitelka, ČJ, HV

 VIII.B

Mgr. Svatava Obrová

třídní učitelka, M, F

 IX.A

Mgr. Petra Jungwirthová

třídní učitelka, ČJ, HV, NJ

 IX.B

Mgr. Zuzana Šerá

učitelka, TV, ZSV, VKZ

 

Mgr. Jiří Vařejka

učitel, TV, CH

 

Mgr. Jana Gajdošová

učitelka M, OV

 

Mgr. Gabriela Baránková

učitelka AJ, DE

 VI.B

Mgr. Věra Adámková, Dis.

učitelka, ICT

 

Mgr. Radka Mašková

učitelka, JČ, VV, 1. st.

 VI.A

Bc. Marcela Žůrková

třídní učitel, speciální pedagog

 IX.C

Mgr. Sylva Šuláková

učitelka AJ

 

Mgr. Lucie Hrazdilová

učitelka, AJ, DE

 

Mgr. Přemysl Jaroš

učitel, spec.pedagogika

 VII.C

 

Školní poradenské pracoviště

 

Ing. Bronislava Dotisková

učitelka, PČ, F, VV, výchovná poradkyně

Mgr. Hana Katrušáková

školní speciální pedagog – logoped

Mgr. Dagmar Šimková

školní speciální pedagog

Mgr. Milena Mikulaštíková

školní psycholog

Bc. Hana Lazárková

Učitelka

Bc. Tereza Procházková

Učitelka

Mgr. Milena Čevelová

Učitelka

Monika Václavíková, DiS.

asistentka pedagoga

Mgr. Martina Kovářová

asistentka pedagoga

Vít Zgarba

asistent pedagoga

Tomáš Chrudina

asistent pedagoga

Lucie Kovářová

asistentka pedagoga

Ladislava Novotná

asistentka pedagoga

Bc. Lenka Minářová

asistentka pedagoga

Radka Kacká

asistentka pedagoga

Mgr. Lucie Sekaninová

asistentka pedagoga

Mgr. Libor Punčochář

učitel, asistent pedagoga

Liubov Reblian

asistentka pedagoga pro ukrajinské žáky

Markéta Provalilová

asistentka pedagoga – 16/9

Aneta Kopuletá

asistentka pedagoga – 16/9


Zájmové vzdělávání a organizace

Mgr. Ondřej Čtvrtníček

zástupce ředitele, učitel TV

 

Přípravná třída

Jana Olšáková

učitelka

 

Školní družina

Naděžda Dorňáková

vedoucí vychovatelka

Iva Hekelová

vychovatelka

Mgr. Marta Bednarská

vychovatelka

Lucie Kovářová

vychovatelka

Bc. Tereza Procházková

vychovatelka

Bc. Lenka Minářová

vychovatelka


Školní klub

Klára Brhlová  

vychovatelka

 

Ekonomický a provozní úsek

Ing. Dáša Mičkalová

zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz

Dana Vilémová

kancelář školy – elektronické agendy, úrazy

Daniel Žamboch

správce budov - školník, vedoucí správních zaměstnanců

Jan Polách

pracovník provozu

Alena Řičičářová

pracovnice provozního úseku

Monika Kolečková

pracovnice provozního úseku

Natalia Vitviiska

pracovnice provozního úseku

Miroslava Malíšková 

Recepce, administrativa

Božena Poláchová

správce sportovního areálu - pracovnice provozního úseku

Bc. Markéta Skaláková

vedoucí školní jídelny

Jana Navrátilová

vedoucí kuchařka

Zdenka Filáková

kuchařka

Marcela Labajová

kuchařka

Lenka Černotíková

kuchařka

Eva Čalová

pracovnice obchodního provozu – skladník

Iva Bjalková

pracovnice obchodního provozu – kuchařka

 

Ostatní služby – outsourcing

 

Mgr. Milada Staňková 

zpracování platů

Jitka Novosadová

BOZP a PO

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.