Pokud víš o spolužákovi, kterému je ve škole ubližováno, můžeš zcela anonymně sdělit jméno takové osoby prostřednictvím internetové aplikace a zabránit tak rozvíjející se šikaně na samém začátku. Po kliknutí na odkaz www.nntb.cz, tlačítko JSEM STUDENT a tlačítko VYHLEDEJ ŠKOLU zadej celý název "Základní škola Vsetín, Luh 1544, klikni na tlačítko POKRAČOVAT, vyplň požadované údaje a klikni na ODESLAT. Odpovědné osoby na škole se začnou upozorněním neprodleně zabývat.

 

Schránka důvěry na odkazu

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY
Kotva
NEPŘEHLÉDNĚTE
DŮLEŽITÉ INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY
18.6.2021

ZDE

Provoz školy o prázdninách (provoz kanceláře školní jídelny a školy pro veřejnost):
14.6.2021

01. 7. – 13. 7. 2021 (09,00 - 13,00)  

19. 7. – 20. 8. 2021 (škola uzavřena)

23. 8. – 27. 8. 2021 (09,00 - 13,00)

30. 8. – 31. 8. 2021 (09,00 - 15,30)

 

Kontaktní e-mail v době uzavření školy: skolaluh@skolaluh.cz

 

Mgr. Petr Kořenek, ředitel školy

Nabídka našich táborů
13.6.2021

více info

Bakaláři

Školní e-mail

Moodle

Naše florbalová akademie

Centrum dramatické výchovy

Mapa webu
A
A
A

Školní družina


 „V družině se děti dobře mají, s kamarády nudu nepoznají.“


Vážení rodiče,

vítáme Vás i Vaše děti v naší školní družině. Kolektiv p. vychovatelek si pro Vaše děti připravily na tento školní rok bohatý a zajímavý program. Na těchto stránkách máte možnost sledovat průběžně aktualizované informace školní družiny.

Těšíme se na spolupráci s Vámi

 

Naděžda Dorňáková

vedoucí vychovatelka ŠD

Telefon: 737/ 009 232

Email : nadezda.dornakova@skolaluh.cz

 

  

Informace pro rodiče

 

Do školní družiny jsou přednostně přijímání žáci 1. - 3. ročníků,

v případě nenaplnění kapacity žáci 4. a 5. ročníků.

Žáci jsou přihlášeni na základě zápisního lístku, kde jsou uvedeny odchody ze ŠD a osoby určené k vyzvedávání – rodiče, sourozenci, příbuzní.

Od 1.9.2020 bude omezen vstup cizích osob do školy.

Od 2.9.2020 budou odchody žáků ze školní družiny zajištěny podle "Opatření Covid 19".

Pokud je třeba změnit dobu odchodu ze školní družiny, je nutné, aby žák/žákyně dopoledne předali písemný vzkaz třídní učitelce. 

Z bezpečnostních důvodů nemůžeme uvolňovat žáky na telefonické zavolání.

 

Odhlašování obědů: v kanceláři školní jídelny osobně nebo telefonicky 737009273.

Převlečení dětí na pobyt venku: tepláky v plátěném pytlíku na stáhnutí – podepsané.

 

 

Platba ŠD

 

Měsíční poplatek za pobyt dětí ve ŠD činí 50,- Kč.

Tento je vybírán 2x ročně na účet školy.

I.platba v září – 200,- Kč (za období září - prosinec 2020)

II.platba v ledenu – 300,- Kč (za období leden - červen 2021)

O průběhu plateb budou rodiče informováni písemnou formou.

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi.

 

Provoz ŠD

 

06:00 -  08:00                         ranní služba v jednom oddělení, doprovod žáků do tříd   

11:40 -  15:00                         oběd, činnosti v odděleních dle harmonogramu

15:00 -  16:30 (pá 16:00)        odpolední služba v jednom oddělení

15:00 -  16:00,16:15               rozšířená zájmová činnost - kroužky

 

 0ddělení ŠD

 

1. oddělení : 2.A, 2.B, 2.C      Mgr. Marta Bednarská                       

2. oddělení : 1.B ,3.A, 3.C      Iva Hekelová                                                                    

3. oddělení : 1.A. 3.B             Naděžda Dorňáková                  

4. oddělení : 4.tř, 5.tř.            Lucie Kocurková                                                                
                                         

 Přehled kroužků ŠD - od 1.října 2020

 

 

Pondělí:                      čas:                     místo:                       vyučující:              Kč,-/ rok

 

Vaření I                     15.00-16.15             kuchyňka               Bednarská            700,-

1.-3.třída

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Úterý:                          čas:                     místo:                       vyučující:            Kč,- / rok

 

Country I                   15.00-16.00        ŠD                              Dorňáková            0

3.-4. třída

 

Flétna                         15.00-16.00        ŠD                              Hekelová               0

1.-3.třída                                                                               

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Středa:                        čas:                     místo:                       vyučující:            Kč,- / rok

 

Country II                 15.00-16.00        ŠD                               Dorňáková             0

1.-2.třída

 

Šikovné ručičky        15.00-16.00        ŠD                               Bednarská           400,-

1.-3.třída

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čtvrtek:                       čas:                     místo:                       vyučující:            Kč,- / rok

 

Vaření II                    15:00-16:00         kuchyňka              Bed., Hek.             350,-/pol.

 

Plavání                      15.00-16.15        městské lázně       Hek.,Bed.,              500,-/pol. 

1.-5.třída                                                                                              

dle opatření Covid 19 zahájíme plavání až od II.pololetí

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pátek:                         čas:                     místo:                       vyučující:              Kč,- / rok

                                                                                                                                 

Alternativní                                                                                                           

sportovní hry             15.00-16.00       tělocvična        Bednarská,Hekelová          0

1.-4.třída                                                                      

 

 

Plata kroužků proběhne v říjnu na účet školy:

 

Vaření:                       číslo účtu 101 091 001 / 0300 specifický symbol 111

Plavání:                     číslo účtu 101 091 001 / 0300 specifický symbol 222

Šikovné ručičky:       číslo účtu 101 091 001 / 0300 specifický symbol 555

Vzkaz pro příjemce: Jméno a příjmení, třída