Pokud víš o spolužákovi, kterému je ve škole ubližováno, můžeš zcela anonymně sdělit jméno takové osoby prostřednictvím internetové aplikace a zabránit tak rozvíjející se šikaně na samém začátku. Po kliknutí na odkaz www.nntb.cz, tlačítko JSEM STUDENT a tlačítko VYHLEDEJ ŠKOLU zadej celý název "Základní škola Vsetín, Luh 1544, klikni na tlačítko POKRAČOVAT, vyplň požadované údaje a klikni na ODESLAT. Odpovědné osoby na škole se začnou upozorněním neprodleně zabývat.

 

Schránka důvěry na odkazu

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY
Kotva
NEPŘEHLÉDNĚTE
Naše škola v Luhu
4.8.2020

video regionalni tv

Sledujte naše stránky, připravujeme akce na dny od 24. 8. 2020. Nenechte si je ujít.
5.7.2020
Prázdninový kontakt
2.7.2020

Kancelář školy 733 678 010

Ekonom školy 737 403 198

skolaluh@skolaluh.cz

Aktuálně k našemu táboru Putování časem
29.6.2020

info zde

Informace ředitele školy
24.6.2020
Provoz ŠD přerušen od 13.7. do 21.8.2020.
Mgr. Petr Kořenek
Bakaláři

Školní e-mail

Moodle

Naše florbalová akademie

Centrum dramatické výchovy

Virtuální prohlídka

Mapa webu
A
A
A

Školní družina


 „V družině se děti dobře mají, s kamarády nudu nepoznají.“


Vážení rodiče,

vítáme Vás i Vaše děti v naší školní družině. Kolektiv p. vychovatelek si pro Vaše děti připravily na tento školní rok bohatý a zajímavý program. Na těchto stránkách máte možnost sledovat průběžně aktualizované informace školní družiny. Těšíme se na spolupráci s Vámi

Naděžda Dorňáková

vedoucí vychovatelka

Telefon: 737009232

Email : nadezda.dornakova@skolaluh.cz

  

Informace pro rodiče

 

Do školní družiny jsou přednostně přijímání žáci 1. - 3. ročníků,

v případě nenaplnění kapacity žáci 4. ročníků.

Žáci jsou přihlášeni na základě zápisního lístku, kde jsou uvedeny odchody ze ŠD a osoby určené k vyzvedávání – rodiče, sourozenci, příbuzní.

Nepřítomnost dítěte a dřívější odchod, než je uveden v zápisním lístku je nutno omluvit písemně (datum, jméno, podpis zákonného zástupce) nebo osobně. 

Z bezpečnostních důvodů nemůžeme uvolňovat žáky na telefonické zavolání.

Odhlašování obědů: v kanceláři školní jídelny osobně nebo telefonicky 737009273.

Převlečení dětí na pobyt venku: tepláky v plátěném pytlíku na stáhnutí – podepsané.

 

 

Platba ŠD

 

Měsíční poplatek za pobyt dětí ve ŠD činí 50,- Kč. Tento je vybírán 2x ročně na účet školy.

I.platba v září – 200,- Kč (za období září - prosinec 2019)

II.platba v ledenu – 300,- Kč (za období leden - červen 2020)

O průběhu plateb budou rodiče informováni písemnou formou.

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi.

 

Provoz ŠD

 

06:00 -  08:00                         ranní služba v jednom oddělení, doprovod žáků do tříd   

11:40 -  15:00                         oběd, činnosti v odděleních dle harmonogramu

15:00 -  16:00                         odpolední služba v jednom oddělení

15:00 - 16:00(16:30)               rozšířená zájmová činnost - kroužky

 

 0ddělení ŠD

 

1. oddělení :    Mgr. Marta Bednarská                 ŠD 160                   

2. oddělení :    vych. Iva Hekelová                      ŠD 161                                                 

3. oddělení :    ved.vych. Naděžda Dorňáková     ŠD 162          

4. oddělení :    Bc. Tereza Procházková              ŠD 165                       
                       Bc. Ondřej Čtvrtníček                  ŠK                     

 

ŠD zahajuje činnost kroužků od 1. října 2019