Pokud víš o spolužákovi, kterému je ve škole ubližováno, můžeš zcela anonymně sdělit jméno takové osoby prostřednictvím internetové aplikace a zabránit tak rozvíjející se šikaně na samém začátku. Po kliknutí na odkaz www.nntb.cz, tlačítko JSEM STUDENT a tlačítko VYHLEDEJ ŠKOLU zadej celý název "Základní škola Vsetín, Luh 1544, klikni na tlačítko POKRAČOVAT, vyplň požadované údaje a klikni na ODESLAT. Odpovědné osoby na škole se začnou upozorněním neprodleně zabývat.

 

Schránka důvěry na odkazu

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY
Kotva
NEPŘEHLÉDNĚTE
Vloženo nové učivo pro 1.- 4. roč. od 1.6.-5.6.2020
31.5.2020

ZDE

Informace pro rodiče
24.5.2020
Vážení rodiče,
od 25.5.2020 začíná pro přihlášené děti školní výuka. Objem učiva bude stejný pro všechny doma i ve škole. Pro děti, které se budou nadále vzdělávat doma, se budeme snažit zachovat videohodiny, během následujícího týdne budete postupně informováni o termínech (pokud dojde ke změně). Výuka Anglického jazyka v 1. a 2. ročnících bude nadále probíhat doma stejným způsobem.
 
Jsem deváťák!
11.5.2020

INFO

Bakaláři

Školní e-mail

Moodle

Naše florbalová akademie

Centrum dramatické výchovy

Virtuální prohlídka

Mapa webu
A
A
A

Školní družina


 „V družině se děti dobře mají, s kamarády nudu nepoznají.“


Vážení rodiče,

vítáme Vás i Vaše děti v naší školní družině. Kolektiv p. vychovatelek si pro Vaše děti připravily na tento školní rok bohatý a zajímavý program. Na těchto stránkách máte možnost sledovat průběžně aktualizované informace školní družiny. Těšíme se na spolupráci s Vámi

Naděžda Dorňáková

vedoucí vychovatelka

Telefon: 737009232

Email : nadezda.dornakova@skolaluh.cz

  

Informace pro rodiče

 

Do školní družiny jsou přednostně přijímání žáci 1. - 3. ročníků,

v případě nenaplnění kapacity žáci 4. ročníků.

Žáci jsou přihlášeni na základě zápisního lístku, kde jsou uvedeny odchody ze ŠD a osoby určené k vyzvedávání – rodiče, sourozenci, příbuzní.

Nepřítomnost dítěte a dřívější odchod, než je uveden v zápisním lístku je nutno omluvit písemně (datum, jméno, podpis zákonného zástupce) nebo osobně. 

Z bezpečnostních důvodů nemůžeme uvolňovat žáky na telefonické zavolání.

Odhlašování obědů: v kanceláři školní jídelny osobně nebo telefonicky 737009273.

Převlečení dětí na pobyt venku: tepláky v plátěném pytlíku na stáhnutí – podepsané.

 

 

Platba ŠD

 

Měsíční poplatek za pobyt dětí ve ŠD činí 50,- Kč. Tento je vybírán 2x ročně na účet školy.

I.platba v září – 200,- Kč (za období září - prosinec 2019)

II.platba v ledenu – 300,- Kč (za období leden - červen 2020)

O průběhu plateb budou rodiče informováni písemnou formou.

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi.

 

Provoz ŠD

 

06:00 -  08:00                         ranní služba v jednom oddělení, doprovod žáků do tříd   

11:40 -  15:00                         oběd, činnosti v odděleních dle harmonogramu

15:00 -  16:00                         odpolední služba v jednom oddělení

15:00 - 16:00(16:30)               rozšířená zájmová činnost - kroužky

 

 0ddělení ŠD

 

1. oddělení :    Mgr. Marta Bednarská                 ŠD 160                   

2. oddělení :    vych. Iva Hekelová                      ŠD 161                                                 

3. oddělení :    ved.vych. Naděžda Dorňáková     ŠD 162          

4. oddělení :    Bc. Tereza Procházková              ŠD 165                       
                       Bc. Ondřej Čtvrtníček                  ŠK                     

 

ŠD zahajuje činnost kroužků od 1. října 2019