Pokud víš o spolužákovi, kterému je ve škole ubližováno, můžeš zcela anonymně sdělit jméno takové osoby prostřednictvím internetové aplikace a zabránit tak rozvíjející se šikaně na samém začátku. Po kliknutí na odkaz www.nntb.cz, tlačítko JSEM STUDENT a tlačítko VYHLEDEJ ŠKOLU zadej celý název "Základní škola Vsetín, Luh 1544, klikni na tlačítko POKRAČOVAT, vyplň požadované údaje a klikni na ODESLAT. Odpovědné osoby na škole se začnou upozorněním neprodleně zabývat.

 

Schránka důvěry na odkazu

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY
Kotva
NEPŘEHLÉDNĚTE
Provoz školy
19.6.2024

1.7. -12. 7. 2024  - provoz školní družiny, školní jídelny

29.6.- 6. 7. 2024  - letní tábor Lednice

1.7.- 5. 7.2024   - příměstský florbalový tábor

1.7. -4. 7. 2024

09,00 – 12,00   

8.7. -11. 7. 2024

pouze na telefonické objednání  

(od pondělí do čtvrtek)

Ve dnech 15. 7. – 18. 8. 2024 je škola pro veřejnost uzavřena!

 

Provoz kanceláře školy a školní jídelny pro veřejnost:

26., 27. 8.,  30. 8. 2024

10,00 – 14,00 hodin

28. - 29. 8. 2024

10,00 – 15,30 hodin

Mgr. Petr Kořenek

ředitel školy

Tábor Lednice 2024
1.4.2024

Hurááá. Jedeme na tábor. INFO

Námořnický tábor
15.3.2024

info

Bakaláři

Pokladna

Školní e-mail

Moodle

Florbalová akademie

Školní televize a časopis

Školní knihovna

Mapa webu
A
A
A

Individuální vzdělávání

Vloženo: 7.4.2020 | Zobrazeno: 3007x
Naše škola nabízí „Projekt jiného způsobu plnění povinné školní docházky“, což je systém individuálního (domácího) školního vzdělávání žáků, který představuje v podmínkách českého školství jednu z alternativních edukačních koncepcí. Je určena žákům, kterým z různých důvodů vyhovuje individuální (domácí) vzdělávání.

 

Individuální vzdělávání

(informace pro zájemce)


 

Naše škola nabízí „Projekt jiného způsobu plnění povinné školní docházky“, což je systém individuálního (domácího) školního vzdělávání žáků, který představuje v podmínkách českého školství jednu z alternativních edukačních koncepcí. Je určena žákům, kterým z různých důvodů vyhovuje individuální (domácí) vzdělávání.

 

Mentorem, který bude poskytovat odbornou pomoc škole, rodičům i žákům, je Mgr. Petr Kořenek, ředitel školy.


S žákem spolupracuje v konkrétním předmětu určený vyučující, včetně konzultací prostřednictvím prostředí Microsoft Teams.

 

Individuálně vzděláváni žáci se mohou zúčastňovat všech akcí školy organizovaných pro příslušný věkový stupeň. Škola organizuje pololetní a závěrečné přezkoušení žáků. Velkou předností individuálního vzdělávání je individuální forma výuky, která umožňuje výrazně se přizpůsobit potřebám dítěte. Rodič je s dítětem ve stálém kontaktu a díky tomu se i lépe rozvíjí individuální komunikační schopnosti dítěte. Individuální vzdělávání má i tu výhodu, že lze počkat, až dítě pro určitou látku dozraje.


 

Postupujeme dle současné legislativní úpravy, která umožňuje individuální vzdělávání na 1. i na 2. stupni ZŠ, a to podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2016.


O povolení individuálního (domácího) vzdělávání rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka (pro navázání komunikace postačí prostá mailová žádost na skolaluh@skolaluh.cz), následně bude zasálána žádost.


Z důvodu zachování kvality poskytované podpory je počet žáků v individuálním vzdělávání regulován.


 

Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu žáka nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu,

b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,

c) důvody pro individuální vzdělávání žáka,

d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka,

e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat,

f) seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedení v §27 odst. 1 ŠZ

g) další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka,

h) vyjádření školského poradenského zařízení.


Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání (závažnost důvodů pro individuální vzdělávání posuzuje výhradně ředitel příslušné školy, a to v rámci správního řízení), pokud jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání.


Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky.,

 

Individuální vzdělávání neznamená, že se vzdělávací systém a stát vzdává hodnocení kvality vzdělávání a odpovědnosti za výstup. Individuální vzdělávání je forma vzdělávání, přesto si stát nechává určité kontrolní mechanismy (např. kontrolní činnost ČŠI). Škola garantuje principiální požadavek, že žáci budou vzděláváni v souladu se standardem základního vzdělávání platným v ČR, je zodpovědná za to, že poskytne rodičům metodickou pomoc při vzdělávání. Vše ostatní je v kompetencích zákonných zástupců.

 

Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka, pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené školským zákonem, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo na žádost zákonného zástupce žáka.

 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb, které škola nabízí zdarma.

 

Mgr. Petr Kořenek, ředitel školy

 

Více na:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-a-doporuceni-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-tělovýchovy-k-individuálnímu-vzdělávání-žáků-v-základní-škole

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.