Pokud víš o spolužákovi, kterému je ve škole ubližováno, můžeš zcela anonymně sdělit jméno takové osoby prostřednictvím internetové aplikace a zabránit tak rozvíjející se šikaně na samém začátku. Po kliknutí na odkaz www.nntb.cz, tlačítko JSEM STUDENT a tlačítko VYHLEDEJ ŠKOLU zadej celý název "Základní škola Vsetín, Luh 1544, klikni na tlačítko POKRAČOVAT, vyplň požadované údaje a klikni na ODESLAT. Odpovědné osoby na škole se začnou upozorněním neprodleně zabývat.

 

Schránka důvěry na odkazu

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY
Kotva
NEPŘEHLÉDNĚTE
DISTANČNÍ VÝUKA
9.10.2020

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školestanovení postupu k zahájení a provádění distanční výuky.

Bakaláři

Školní e-mail

Moodle

Naše florbalová akademie

Centrum dramatické výchovy

Virtuální prohlídka

Mapa webu
A
A
A

DISTANČNÍ VÝUKA

Vloženo: 24.1.2020 | Zobrazeno: 711x
Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole  - stanovení postupu k zahájení a provádění distanční výuky (zákon 561/2004, Sb, v platném znění).

 

1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

3) Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.


4) Distanční výuka bude zahajována nejpozději druhý den, následující po přerušení prezenčního vzdělávání a bude probíhat podle platného rozvrhu. S provozních a organizačních důvodů může ředitel školy rozhodnout o omezení některých předmětů, pokud to není v rozporu s platnými právními normami. O délce vyučovací hodiny rozhoduje dle podmínek žáků vyučující, pokud to není v rozporu s platnou legislativní normou.

 

5) K distanční výuce budeme využívat nástroje BAKALÁŘI a MS TEAMS. 

BAKALÁŘI – jsou využíváni zejména pro komunikaci se zákonnými zástupci a žáky,

MS TEAMS – výuka (vedení on-line hodin, odevzdávání prací, úkolů, ověřování znalostí - vyučující si v případě technických problémů u žáka může dohodnout i jiný způsob výuky, příp. zasílání úkolů).

6) Učitelé při zahájení školního roku připraví v elektronických systémech týmy, které budou vyučovat. 

 

7) Žáci, kteří nemají možnost elektronické komunikace, budou mít připraven 1x týdně balíček s materiály na určeném místě k vyzvednutí. (Balíčky připravuje určená služba z podkladů příslušných vyučujících). Zde budou předávány i vypracované úkoly.

 

8) Možnost dodání zpracovaných materiálů do školy je i přes doručení poštou.

 

9) V době distanční výuky bude k dispozici tzv. dispečink na telefonním čísle školy, kde lze řešit nejasnosti, případně požádat o pomoc prostřednictvím asistenta.

 

Tento pokyn je aktivován v případě zahájení distanční výuky.

 

 

Mgr. Petr Kořenek, v.r.  

ředitel školy