Pokud víš o spolužákovi, kterému je ve škole ubližováno, můžeš zcela anonymně sdělit jméno takové osoby prostřednictvím internetové aplikace a zabránit tak rozvíjející se šikaně na samém začátku. Po kliknutí na odkaz www.nntb.cz, tlačítko JSEM STUDENT a tlačítko VYHLEDEJ ŠKOLU zadej celý název "Základní škola Vsetín, Luh 1544, klikni na tlačítko POKRAČOVAT, vyplň požadované údaje a klikni na ODESLAT. Odpovědné osoby na škole se začnou upozorněním neprodleně zabývat.

 

Schránka důvěry na odkazu

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY
Kotva
DISTANČNÍ VÝUKA
NEPŘEHLÉDNĚTE
DŮLEŽITÉ INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY
18.6.2021

ZDE

Provoz školy o prázdninách (provoz kanceláře školní jídelny a školy pro veřejnost):
14.6.2021

01. 7. – 13. 7. 2021 (09,00 - 13,00)  

19. 7. – 20. 8. 2021 (škola uzavřena)

23. 8. – 27. 8. 2021 (09,00 - 13,00)

30. 8. – 31. 8. 2021 (09,00 - 15,30)

 

Kontaktní e-mail v době uzavření školy: skolaluh@skolaluh.cz

 

Mgr. Petr Kořenek, ředitel školy

Nabídka našich táborů
13.6.2021

více info

Bakaláři

Školní e-mail

Moodle

Naše florbalová akademie

Centrum dramatické výchovy

Mapa webu
A
A
A

DISTANČNÍ VÝUKA

Vloženo: 24.1.2020 | Zobrazeno: 3456x
Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole  - stanovení postupu k zahájení a provádění distanční výuky (zákon 561/2004, Sb, v platném znění).

 

1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

3) Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.


4) Distanční výuka bude zahajována nejpozději druhý den, následující po přerušení prezenčního vzdělávání a bude probíhat podle platného rozvrhu. S provozních a organizačních důvodů může ředitel školy rozhodnout o omezení některých předmětů, pokud to není v rozporu s platnými právními normami. O délce vyučovací hodiny rozhoduje dle podmínek žáků vyučující, pokud to není v rozporu s platnou legislativní normou.

 

5) K distanční výuce budeme využívat nástroje BAKALÁŘI a MS TEAMS. 

BAKALÁŘI – jsou využíváni zejména pro komunikaci se zákonnými zástupci a žáky,

MS TEAMS – výuka (vedení on-line hodin, odevzdávání prací, úkolů, ověřování znalostí - vyučující si v případě technických problémů u žáka může dohodnout i jiný způsob výuky, příp. zasílání úkolů).

6) Učitelé při zahájení školního roku připraví v elektronických systémech týmy, které budou vyučovat. 

 

7) Žáci, kteří nemají možnost elektronické komunikace, budou mít připraven 1x týdně balíček s materiály na určeném místě k vyzvednutí. (Balíčky připravuje určená služba z podkladů příslušných vyučujících). Zde budou předávány i vypracované úkoly.

 

8) Možnost dodání zpracovaných materiálů do školy je i přes doručení poštou.

 

9) V době distanční výuky bude k dispozici tzv. dispečink na telefonním čísle školy, kde lze řešit nejasnosti, případně požádat o pomoc prostřednictvím asistenta.

 

Tento pokyn je aktivován v případě zahájení distanční výuky.

 

 

Mgr. Petr Kořenek, v.r.  

ředitel školy