Pokud víš o spolužákovi, kterému je ve škole ubližováno, můžeš zcela anonymně sdělit jméno takové osoby prostřednictvím internetové aplikace a zabránit tak rozvíjející se šikaně na samém začátku. Po kliknutí na odkaz www.nntb.cz, tlačítko JSEM STUDENT a tlačítko VYHLEDEJ ŠKOLU zadej celý název "Základní škola Vsetín, Luh 1544, klikni na tlačítko POKRAČOVAT, vyplň požadované údaje a klikni na ODESLAT. Odpovědné osoby na škole se začnou upozorněním neprodleně zabývat.

 

Schránka důvěry na odkazu

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY
Kotva
ZŠ Vsetín, Luh 1544
NEPŘEHLÉDNĚTE
Vloženo nové učivo pro 1.- 4. roč. od 6.4. - 10.4.2020
3.4.2020

zde

 

Zápisy žáků do 1. ročníku lze provést následovně:
30.3.2020

Elektronicky – denně 24 hodin

Osobně v ředitelně školy:

 07.–08. 4. 2020   10,00 – 12,00        14,00 – 16,00

15.-16. 4. 2020    12,00 – 14,00

 

Vstup do školy hlavním vchodem. Termín je vhodné si dohodnout telefonicky, aby nedocházelo ke kumulaci osob.

 

více info

 

V případě komunikace elektronickou cestou zdvořile žádáme o vyplnění a zaslání přiložených dokumentů. Při osobní schůzce doplníme dokumenty na místě.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
(Velikost: 56.32 kB)
ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2020/2021 (Velikost: 33.79 kB)

 

Od nového školního roku 2020/2021 nabízíme nepovinný předmět náboženství (při splnění požadavku minimálně 7 účastníků).

Informace vedení školy
16.3.2020

Z DŮVODU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID - 19 SE ÚŘEDNÍ HODINY OD 16.03.2020 RUŠÍ!!

Provoz kanceláře školy pro veřejnost po dobu uzavření školy
10.3.2020

PO - PÁ  11,00 -12,00 13,30-14,30 (mimo uvedenou dobu po objednání)

Prosím, sledujte webové stránky školy a města: www.skolaluh.czwww.mestovsetin.cz. I nadále jsme dostupní na e-mailu skolaluh@skolaluh.cz , příp. na telefonním čísle 733 678 010 (v pracovní dny v době od 08,00-14,00)

Informace vedení školy
9.3.2020

Vážení rodiče, vzhledem k nepředvídatelnému vývoji epidemiologické situace rozhodlo vedení školy o těchto změnách:

· akce ŠKOLNÍ KARNEVAL bude přesunuta na pozdější termín, o kterém budete s dostatečným předstihem informováni

Děkujeme za pochopení.

Karneval na zámku
28.2.2020

INFO

Plán školní družiny na měsíc únor
24.1.2020

zde

Předškolní šikulky ze školky v ZŠ Vsetín, Luh
15.1.2020

INFO + PŘIHLÁŠKA

Kalendář deváťáka!!
20.11.2019

zde

Informace ředitele školy
4.11.2019

S platností od 9.10.2019 byl zakázán pohyb cizích osob po areálu Základní školy Vsetín, Luh. vice zde

 
 
Bakaláři

 
 
Školní e-mail

 
 
Moodle

 
 
Naše florbalová akademie

 
 
Centrum dramatické výchovy

 
 
Virtuální prohlídka

 
 
Mapa webu
A
A
A

Školní jídelna


Kontakty (paní Čalová - vedoucí jídelny):

737 009 273

571 431 794 

jidelna@skolaluh.cz

Informace o zpracování osobních údajů při zajištění stravování GDPR

(Velikost: 20.33 kB)

Stravování v ZŠ Vsetín, Luh 1544

 

Školní jídelna je školským zařízením ve smyslu zákona 561/2004 sb., v platném znění.

 

Školní stravování se řídí novelou 463/2011, kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování,

 

ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. zařazuje kategorie strávníků podle věku dětí:

 

 

 

Činnost školní jídelny zahrnuje:

 

 

 

· stravování žáků – obědy

 

· závodní stravování zaměstnanců

 

· stravování důchodců – bývalých zaměstnanců

 

· stravování cizích osob v rámci doplňkové činnosti

 

· stravování účastníků mimořádných akcí konaných ZŠ (v rámci doplňkové činnosti)

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

 

 

Přihlášení žáků ke stravování – na základě přihlášky ke školnímu stravování, kterou je možno vyzvednout v kanceláři školní jídelny.

 

Předpokladem zahájení stravování je úhrada zálohy ve stanovené výši a zakoupení čipu v hodnotě 100,-- Kč. Úhrada za čip se provádí v hotovosti v kanceláři školní jídelny.

 

Čip slouží po celou dobu školní docházky. Při ukončení stravování je možné čip vrátit a záloha 100,-- Kč bude strávníkovi vrácena (za předpokladu, že čip nebude viditelně poškozen).

 

V případě ztráty čipu bude strávníkovi vydán nový, a to opět za úhradu 100,-- Kč (v hotovosti).

 

  

Kategorie: Cena obědu:

 

děti ve věku 7 – 10 let včetně 24,-- Kč

 

děti ve věku 11- 14 let včetně 26,-- Kč

 

děti ve věku od 15 let a starší 28,-- Kč

 

cizí strávníci 61,-- Kč

 

 

Cena obědů u dětí je stanovena dle věku, kterého dítě dosáhne ve školním roce.

 

To znamená od 1.9. do 31.8. daného školního roku.

  

 

ČAS VÝDEJE OBĚDŮ

 

 !! V době, kdy jsou na jídelně přítomni žáci školy, nelze z hygienických důvodů vydávat stravu do jídlonosičů !!!!

 

 

ŽÁCI PŘÍTOMNÍ ve škole:

 

11.45 – 13.45 hodin

 

Z hygienických důvodů nelze stravu vynášet mimo školní jídelnu.

 

 

 

Výdej do jídlonosičů pro NEMOCNÉ ŽÁKY:

 

11.20 - 11.40

 

12.15 - 12.30

 

13.15 - 13.30

 

Nárok na oběd do jídlonosiče je pouze v 1. den nemoci dítěte.

 

Obědy dalších dnů, kdy pokračuje nemoc, musí rodiče odhlásit. Pokud takto neučiní, oběd propadne bez finanční náhrady.

 

 

Výdej do jídlonosičů pro CIZÍ STRÁVNÍKY:

 

11.20 – 11.40 hodin / do jídlonosičů

 

11.00 – 11.40 hodin / na místě ve ŠJ (přičemž v 11.40 se prostory školní jídelny musí pustit)