Pokud víš o spolužákovi, kterému je ve škole ubližováno, můžeš zcela anonymně sdělit jméno takové osoby prostřednictvím internetové aplikace a zabránit tak rozvíjející se šikaně na samém začátku. Po kliknutí na odkaz www.nntb.cz, tlačítko JSEM STUDENT a tlačítko VYHLEDEJ ŠKOLU zadej celý název "Základní škola Vsetín, Luh 1544, klikni na tlačítko POKRAČOVAT, vyplň požadované údaje a klikni na ODESLAT. Odpovědné osoby na škole se začnou upozorněním neprodleně zabývat.

 

Schránka důvěry na odkazu

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY
Kotva
NEPŘEHLÉDNĚTE
Jsem DEVÁŤÁK!
29.1.2023

Termíny přijímacího řízení

Provoz ŠKOLNÍ DRUŽINY a ŠKOLNÍHO KLUBU
23.1.2023
Pololetní prázdniny 
3.2.2023
Provoz ŠD, ŠK zrušen.
 
Jarní prázdniny
13.2. - 17.2.2023
ŠD nabízí provoz v době jarních prázdnin. Předpokladem je naplnění kapacity přihlášených žáků (15). Oběd bude hrazen v plné ceně. Zájemci se nahlásí ve školní družině do 2.2.2023
Zvýšení ceny obědů
11.12.2022

více info

Bakaláři

Školní e-mail

Moodle

Naše florbalová akademie

Centrum dramatické výchovy

Mapa webu
A
A
A

Školní jídelna


Kontakty (paní Skaláková - vedoucí jídelny):

737 009 273, 571 431 794 
jidelna@skolaluh.cz

Stravování v ZŠ Vsetín, Luh 1544

Školní jídelna je školským zařízením ve smyslu zákona 561/2004 sb., v platném znění.

Školní stravování se řídí novelou  463/2011, kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování,

ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. zařazuje kategorie strávníků podle věku dětí:

 

Činnost školní jídelny zahrnuje:

 

 • stravování žáků – obědy
 • závodní stravování zaměstnanců
 • stravování důchodců – bývalých zaměstnanců
 • stravování cizích osob v rámci doplňkové činnosti
 • stravování účastníků mimořádných akcí konaných ZŠ (v rámci doplňkové činnosti)

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Přihlášení žáků ke stravování – na základě přihlášky ke školnímu stravování, kterou je možno vyzvednout v kanceláři školní jídelny.

Předpokladem zahájení stravování je úhrada zálohy ve stanovené výši a zakoupení čipu v hodnotě 100,-- Kč.  Úhrada za čip se provádí v hotovosti v kanceláři školní jídelny.

Čip slouží po celou dobu školní docházky. Při ukončení stravování je možné čip vrátit a záloha 100,-- Kč bude strávníkovi vrácena (za předpokladu, že čip nebude viditelně poškozen).

V případě ztráty čipu bude strávníkovi vydán nový, a to opět za úhradu 100,-- Kč (v hotovosti).

 

Cena obědů u dětí je stanovena dle věku, kterého dítě dosáhne ve školním roce.

To znamená od 1. 9. do 31. 8. daného školního roku.

 

ČAS VÝDEJE OBĚDŮ

 

!!!! V době, kdy jsou na jídelně přítomni žáci školy, nelze z hygienických důvodů vydávat stravu do jídlonosičů !!!!

 

ŽÁCI PŘÍTOMNÍ ve škole:

11.45 – 13.45 hodin

Z hygienických důvodů nelze stravu vynášet mimo školní jídelnu.

 

Výdej do jídlonosičů pro NEMOCNÉ ŽÁKY:

11.10 - 11.30

Nárok na oběd do jídlonosiče, jednorázového jídelního boxu je pouze v 1. den nemoci dítěte.

Obědy dalších dnů, kdy pokračuje nemoc, musí rodiče odhlásit. Pokud takto neučiní, obědy se budou účtovat za plnou nedotovanou cenu.

 

Výdej do jídlonosičů pro CIZÍ STRÁVNÍKY:

11.10 – 11.30 hodin / do jídlonosičů, jednorázových jídelních boxů

(nejpozději v 11.30 se prostory školní jídelny musí opustit)

 

Možnosti stravování:

 1. Zakoupení jednorázového obalu při odnesení pokrmu domů

hlavní jídlo + polévka =                 9 Kč

hlavní jídlo + polévka + salát =   10 Kč

 

 1. Odnesení pokrmu ve vlastním jídlonosiči – vydaný pokrm na tácku si strávník odnese na vyhrazený prostor, kde si ho sám přeloží do svého jídlonosičeTácek s použitým nádobím odnese do umyvárny.

 

                  

ÚHRADA STRAVNÉHO

 

 1. inkasem
 2. složenkou

Přednost mají úhrady sporožirem a inkasem. Složenkou lze platit jen ve výjimečných případech.

Žádáme rodiče o zřízení účtu a vyřízení svolení k inkasu (po domluvě s vedoucí školní jídelny).

 

 

Stravné se platí dopředu:

Na začátku školního roku musí být stravné zaplaceno do konce srpna a doklad o zaplacení musí být předložen v kanceláři školní jídelny. Pokud takto není učiněno, nemůže být stravování od 1. září zahájeno. Čip nebude aktivován.

 

 

V průběhu školního roku se platí následovně:

Platby z účtů se strhávají vždy k 15. dni v měsíci. To znamená, že například k 15. září se hradí dopředu měsíc říjen, atd.

 

Platba složenkou:

Strávník obdrží složenku obvykle 15. den v měsíci. V ojedinělých případech o den nebo dva dny později.

Zaplacením této složenky jsou předplaceny obědy na příští měsíc.

Složenka musí být uhrazena nejpozději 23. den v měsíci. Tento termín je nutné dodržovat.

 

POKUD NEBUDE PLATBA PŘIPSÁNA NA ÚČET ŠJ DO POSLEDNÍHO DNE V MĚSÍCI, DOJDE K ZABLOKOVÁNÍ ČIPU A STRAVA NEBUDE OD 1. DNE NÁSLEDUJÍCÍHO MĚSÍCE VYDÁNA AŽ DO DOBY PŘEDLOŽENÍ DOKLADU O ZAPLACENÍ V KANCELÁŘI ŠJ (ČIP BUDE ZABLOKOVÁN).

 

 

 !! Každý rodič je povinen kontrolovat úhradu stravného sám, není v silách školní jídelny je o této skutečnosti informovat !!

 

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

 

Nejpozději den předem  - do 12:00 hodin

 

Způsob odhlašování:

 

 • telefonicky: 571 431 794, 737 009 273 (v době od 7:00 – 12:00)
 • na terminálu, který je umístěn ve ŠJ
 • osobně v kanceláři ŠJ
 • na internetových stránkách skolaluh.cz v menu pod „školní jídelnou“ (každý strávník si v kanceláři školní jídelny může vyžádat přihlašovací jméno a heslo k přístupu do aplikace iCanteen).

 

 

Vedoucí provozu školní jídelny : Bc. Markéta Skaláková

Hlavní kuchařka : Zdenka Filáková

 

Případné dotazy, náměty, připomínky, návrhy či jiná sdělení můžete psát na mail ŠJ –    jidelna@skolaluh.cz

                                                                                                                                                            

Bc. Markéta Skaláková

 vedoucí školní jídelny 

  ZŠ Vsetín, Luh 1544

 


Informace o zpracování osobních údajů při zajištění stravování GDPR


 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.