Pokud víš o spolužákovi, kterému je ve škole ubližováno, můžeš zcela anonymně sdělit jméno takové osoby prostřednictvím internetové aplikace a zabránit tak rozvíjející se šikaně na samém začátku. Po kliknutí na odkaz www.nntb.cz, tlačítko JSEM STUDENT a tlačítko VYHLEDEJ ŠKOLU zadej celý název "Základní škola Vsetín, Luh 1544, klikni na tlačítko POKRAČOVAT, vyplň požadované údaje a klikni na ODESLAT. Odpovědné osoby na škole se začnou upozorněním neprodleně zabývat.

 

Schránka důvěry na odkazu

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY
Kotva
NEPŘEHLÉDNĚTE
Vyhlášení výběrového řízení – Dětské skupiny „DOMEČEK“
22.5.2024

(Stavební úpravy budovy Vsetín, Svornosti 1831 a okolí).

více info

Setkání před školou
20.5.2024
Akce pro budoucí prvňáčky, kteří se zábavnou formu mohou seznámit se školou, poznat nové paní učitelky a vychovatelky. Připravujeme spoustu skvělých aktivit. Přihlášení do 21 .6. 2024.

INFO

Tábor Lednice 2024
1.4.2024

Hurááá. Jedeme na tábor. INFO

Námořnický tábor
15.3.2024

info

Bakaláři

Pokladna

Školní e-mail

Moodle

Florbalová akademie

Školní televize a časopis

Školní knihovna

Mapa webu
A
A
A

Školní jídelna


Bc. Markéta Skaláková, vedoucí školní jídelny ZŠ Luh

jidelna@skolaluh.cz

tel. 571 431 794

      737 009 273

 

 

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny jsou od 8:00 – 14:30 hod.

Výdej pro rodiče nemocných dětí a cizí strávníky je v čase od 11:10 - 11:30 hod. 
Cena jednorázových boxů: hlavní jídlo + polévka =              11,- Kč
                                            hlavní jídlo + polévka + salát =  13,- Kč 
 
Číslo účtu školní jídelny pro platbu školních obědů 103496547/0300
(částku a variabilní symbol k platbě si vyžádejte u vedoucí školní jídelny)

 

 


ZÁKLADNÍ INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ V ZŠ LUH

Školní jídelna je školským zařízením ve smyslu zákona 561/2004 sb., v platném znění.

Školní stravování se řídí vyhláškou ze dne 3. ledna 2023,
kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

 

Činnost školní jídelny zahrnuje:

 

 • stravování žáků – obědy
 • stravování žáků MŠ
 • závodní stravování zaměstnanců
 • stravování důchodců – bývalých zaměstnanců školy
 • stravování cizích osob v rámci doplňkové činnosti
 • stravování účastníků mimořádných akcí konaných ZŠ (v rámci doplňkové činnosti)

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Přihlášení žáků ke stravování – na základě přihlášky ke školnímu stravování, kterou je možno vyzvednout v kanceláři školní jídelny.

Předpokladem zahájení stravování je úhrada zálohy ve stanovené výši a zakoupení čipu v hodnotě 100,-- Kč.  Úhrada za čip se provádí v hotovosti v kanceláři školní jídelny.

Čip slouží po celou dobu školní docházky. Při ukončení stravování je možné čip vrátit a záloha 100,-- Kč bude strávníkovi vrácena (za předpokladu, že čip nebude viditelně poškozen). Strávníkům, kteří při ukončení stravování čip nevrátí, vratná záloha za čip propadá.

V případě ztráty čipu bude strávníkovi vydán nový, a to opět za úhradu 100,-- Kč (v hotovosti).

 

Kategorie:                                                                      Cena obědu:

Děti ve věku do 6 let včetně                                     26,-- Kč

Děti ve věku 7 – 10 let včetně                                  28,-- Kč

Děti ve věku  11- 14 let včetně                                 30,-- Kč

Děti ve věku od 15 let a starší                                  32,-- Kč

Cizí strávníci                                                             84,-- Kč

 

Cena obědů u dětí je stanovena dle věku, kterého dítě dosáhne ve školním roce.

To znamená od 1. 9. do 31. 8. daného školního roku.

 

ČAS VÝDEJE OBĚDŮ

 

!!!! V době, kdy jsou na jídelně přítomni žáci školy, nelze z hygienických důvodů vydávat stravu do jídlonosičů !!!

 

ŽÁCI PŘÍTOMNÍ ve škole:

11.40 – 13.50 hodin

Z hygienických důvodů nelze stravu vynášet mimo školní jídelnu.

 

Výdej do jídlonosičů pro NEMOCNÉ ŽÁKY:

11.10 - 11.30

Nárok na oběd do jídlonosiče, jednorázového jídelního boxu je pouze v 1. den nemoci dítěte.

(z hygienických důvodů se nejpozději v 11.30 musí prostory ŠJ opustit)

 

Výdej do jídlonosičů či jednorázových boxů pro CIZÍ STRÁVNÍKY:

11.10 – 11.30 hodin / do jídlonosičů, jednorázových jídelních boxů

(nejpozději v 11.30 se prostory školní jídelny musí opustit)

 

 

Možnosti odebrání obědů pro CS a RODIČE nemocných žáků:

 1. Zakoupení jednorázového obalu při odnesení pokrmu domů

hlavní jídlo + polévka =                11,- Kč

hlavní jídlo + polévka + salát =   13,-  Kč

 

 1. Odnesení pokrmu ve vlastním jídlonosiči – vydaný pokrm na tácku si strávník odnese na vyhrazený prostor, kde si ho sám přeloží do svého jídlonosičeTácek s použitým nádobím odnese ke sběrnému okýnku.

 

ÚHRADA STRAVNÉHO

 

 1. inkasem
 2. složenkou
 3. hotově

Přednost mají úhrady inkasem. Složenkou lze platit jen ve výjimečných případech. Žádáme rodiče o zřízení účtu a vyřízení Svolení k inkasu (po domluvě s vedoucí školní jídelny).

 

Stravné se platí dopředu:

Na začátku školního roku musí být stravné zaplaceno do konce srpna. Pokud takto není učiněno, nemůže být stravování od 1. září zahájeno. Čip tedy nebude aktivován. Strávníkům, kteří mají na svém účtu přeplatek, se automaticky napočítají obědy do dalšího měsíce (pokud tedy v měsíci červnu vznikl strávníkovi přeplatek, v měsíci září se strávníkovi automaticky načtou obědy ve výši přeplatku.

 

V průběhu školního roku se platí následovně:

Platby z účtů se strhávají vždy k 15. dni v měsíci. To znamená, že například k 15. září se hradí dopředu záloha na  měsíc říjen, atd.

 

Platba složenkou:

Strávník obdrží složenku obvykle 15. den v měsíci. V ojedinělých případech o den nebo dva dny později. Zaplacením této složenky jsou předplaceny obědy na příští měsíc. Složenka musí být uhrazena nejpozději 26. den v měsíci. Tento termín je nutné dodržovat.

 

 

POKUD NEBUDE PLATBA PŘIPSÁNA NA ÚČET ŠJ DO POSLEDNÍHO DNE V MĚSÍCI, DOJDE K ZABLOKOVÁNÍ ČIPU A STRAVA NEBUDE OD 1. DNE NÁSLEDUJÍCÍHO MĚSÍCE VYDÁNA AŽ DO DOBY PŘEDLOŽENÍ DOKLADU O ZAPLACENÍ V KANCELÁŘI ŠJ (ČIP BUDE ZABLOKOVÁN).

 

 

 !! Každý rodič je povinen kontrolovat úhradu stravného sám, není v silách školní jídelny je o této skutečnosti informovat !!

 

 

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

 

Nejpozději den předem  - do 12:00 hodin

 

Způsob odhlašování:

 

 • telefonicky: 571 431 794, 737 009 273 (v době od 7:00 – 12:00)
 • na terminálu, který je umístěn ve ŠJ
 • osobně v kanceláři ŠJ
 • na internetových stránkách skolaluh.cz v menu pod „školní jídelnou“ (každý strávník si v kanceláři školní jídelny může vyžádat přihlašovací jméno a heslo k přístupu do aplikace iCanteen).

 

Vedoucí provozu školní jídelny :            Bc. Markéta Skaláková

Hlavní kuchařka :                                      Jana Navrátilová

 

Případné dotazy, náměty, připomínky, návrhy či jiná sdělení můžete psát na e-mail ŠJ –    jidelna@skolaluh.cz

                                                                                                                                                           

Bc. Markéta Skaláková

vedoucí školní jídelny  ZŠ Vsetín, Luh 1544


Informace o zpracování osobních údajů při zajištění stravování GDPR


 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.