Pokud víš o spolužákovi, kterému je ve škole ubližováno, můžeš zcela anonymně sdělit jméno takové osoby prostřednictvím internetové aplikace a zabránit tak rozvíjející se šikaně na samém začátku. Po kliknutí na odkaz www.nntb.cz, tlačítko JSEM STUDENT a tlačítko VYHLEDEJ ŠKOLU zadej celý název "Základní škola Vsetín, Luh 1544, klikni na tlačítko POKRAČOVAT, vyplň požadované údaje a klikni na ODESLAT. Odpovědné osoby na škole se začnou upozorněním neprodleně zabývat.

 

Schránka důvěry na odkazu

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY
Kotva
NEPŘEHLÉDNĚTE
Jsem deváťák!
30.11.2020

Zajímají tě informace týkající se přijímacího řízení na STŘEDNÍ ŠKOLY? Už víš, kdy má tvoje SŠ dny otevřených dveří? Stále pro sebe vybíráš ideální SŠ?

klikni na odkaz

A je to tady! MEGA soutěž pro všechny žáky ZŠ Vsetín, Luh 1544
16.11.2020

Mrkni na INFO

Bakaláři

Školní e-mail

Moodle

Naše florbalová akademie

Centrum dramatické výchovy

Virtuální prohlídka

Mapa webu
A
A
A

Školní jídelna


NÁVŠTĚVÁM A CIZÍM STRÁVNÍKŮM JE VSTUP DO ŠKOLY POVOLEN POUZE S ROUŠKOU

 


Pokyny pro stravování CIZÍCH STRÁVNÍKŮ A RODIČŮ NEMOCNÝCH DĚTÍ

Dle nařízení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje jsme nuceni přistoupit na tyto změny ve stravování:

Do školy a školní jídelny je zákaz vstupu osobám vykazujícím infekční onemocnění!

 

Výdej a konzumace obědů ve školní jídelně – bude probíhat jen ve stanovený čas a to od 10:50 do 11:15 hodin!

Po tomto čase nebude možný vstup do školní jídelny z hygienických  důvodů. Proto prosíme dodržujte stanovený čas!!!

 

Rodiče nemocných dětí si mohou první den nemoci oběd vyzvednout ve stanovený čas.  Další dny nemoci je potřeba obědy odhlásit!

 

Možnosti stravování:

Zakoupení jednorázového obalu při odnesení pokrmu domů:

hlavní jídlo + polévka =                 9 Kč

hlavní jídlo + polévka + salát =   10 Kč

 

Odnesení pokrmu ve vlastním jídlonosiči – vydaný pokrm na tácku si strávník odnese na vyhrazený prostor, kde si ho sám přeloží do svého jídlonosiče.

 

Tácek s použitým nádobím odnese do umývárny.

 

Konzumace jídla ve školní jídelně na vyhrazeném místě.

 

 

Vedoucí školní jídelny: Eva Čalová

Ředitel školy: Mgr. Petr Kořenek  

Dne 31. srpna 2020                  


                                                      

 

Bližší informace budou podány v kanceláři školní jídelny nebo na telefonním čísle 571 431 794, 737 009 273.

 

Eva Čalová,

vedoucí školní jídelny

 


INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY!! 

 

ŽÁKŮM 9-TÝCH TŘÍD: Budou přeplatky za stravné vráceny v hotovosti (kdo platil složenkou)  nebo na bankovní účet ( kdo platil inkasem) v posledním týdnu měsíce června.

ZÁLOHY NA ČIP: Čipy lze vrátit poslední týden v červnu, po 26. červnu již čipy vrátit nelze.

NEBUDE-LI ŽÁK ČI JINÝ STRÁVNÍK PŘÍŠTÍ ROK POKRAČOVAT VE STRAVOVÁNÍ, je nutné tuto skutečnost nahlásit v kanceláři ŠJ, kde se vyrovnají případné přeplatky + záloha na čip.

POSLEDNÍ TÝDEN MĚSÍCE SRPNA bude kancelář ŠJ v provozu, k obědům na září budou automaticky nahlášeni ti strávníci, kteří budou mít uhrazenou zálohu.

PŘEPLATKY u pokračujících strávníků se převedou do nového školního roku.


Kontakty (paní Čalová - vedoucí jídelny):

737 009 273

571 431 794 

jidelna@skolaluh.cz


 

Informace o zpracování osobních údajů při zajištění stravování GDPR

(Velikost: 19.85 kB)


 

Stravování v ZŠ Vsetín, Luh 1544

 

Školní jídelna je školským zařízením ve smyslu zákona 561/2004 sb., v platném znění.

 

Školní stravování se řídí novelou 463/2011, kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování,

 

ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. zařazuje kategorie strávníků podle věku dětí:

 

 

 

Činnost školní jídelny zahrnuje:

 

 

 

· stravování žáků – obědy

 

· závodní stravování zaměstnanců

 

· stravování důchodců – bývalých zaměstnanců

 

· stravování cizích osob v rámci doplňkové činnosti

 

· stravování účastníků mimořádných akcí konaných ZŠ (v rámci doplňkové činnosti)

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

 

 

Přihlášení žáků ke stravování – na základě přihlášky ke školnímu stravování, kterou je možno vyzvednout v kanceláři školní jídelny.

 

Předpokladem zahájení stravování je úhrada zálohy ve stanovené výši a zakoupení čipu v hodnotě 100,-- Kč. Úhrada za čip se provádí v hotovosti v kanceláři školní jídelny.

 

Čip slouží po celou dobu školní docházky. Při ukončení stravování je možné čip vrátit a záloha 100,-- Kč bude strávníkovi vrácena (za předpokladu, že čip nebude viditelně poškozen).

 

V případě ztráty čipu bude strávníkovi vydán nový, a to opět za úhradu 100,-- Kč (v hotovosti).

 

  

Kategorie: Cena obědu:

 

děti ve věku 7 – 10 let včetně 24,-- Kč

 

děti ve věku 11- 14 let včetně 26,-- Kč

 

děti ve věku od 15 let a starší 28,-- Kč

 

cizí strávníci 61,-- Kč

 

 

Cena obědů u dětí je stanovena dle věku, kterého dítě dosáhne ve školním roce.

 

To znamená od 1.9. do 31.8. daného školního roku.

  

 

ČAS VÝDEJE OBĚDŮ

 

 !! V době, kdy jsou na jídelně přítomni žáci školy, nelze z hygienických důvodů vydávat stravu do jídlonosičů !!!!

 

 

ŽÁCI PŘÍTOMNÍ ve škole:

 

11.45 – 13.45 hodin

 

Z hygienických důvodů nelze stravu vynášet mimo školní jídelnu.

 

 

 

Výdej do jídlonosičů pro NEMOCNÉ ŽÁKY:

 

11.20 - 11.40

 

12.15 - 12.30

 

13.15 - 13.30

 

Nárok na oběd do jídlonosiče je pouze v 1. den nemoci dítěte.

 

Obědy dalších dnů, kdy pokračuje nemoc, musí rodiče odhlásit. Pokud takto neučiní, oběd propadne bez finanční náhrady.

 

 

Výdej do jídlonosičů pro CIZÍ STRÁVNÍKY:

 

11.20 – 11.40 hodin / do jídlonosičů

 

11.00 – 11.40 hodin / na místě ve ŠJ (přičemž v 11.40 se prostory školní jídelny musí pustit)