Pokud víš o spolužákovi, kterému je ve škole ubližováno, můžeš zcela anonymně sdělit jméno takové osoby prostřednictvím internetové aplikace a zabránit tak rozvíjející se šikaně na samém začátku. Po kliknutí na odkaz www.nntb.cz, tlačítko JSEM STUDENT a tlačítko VYHLEDEJ ŠKOLU zadej celý název "Základní škola Vsetín, Luh 1544, klikni na tlačítko POKRAČOVAT, vyplň požadované údaje a klikni na ODESLAT. Odpovědné osoby na škole se začnou upozorněním neprodleně zabývat.

 

Schránka důvěry na odkazu

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY
Kotva
NEPŘEHLÉDNĚTE
Provoz školy
19.6.2024

1.7. -12. 7. 2024  - provoz školní družiny, školní jídelny

29.6.- 6. 7. 2024  - letní tábor Lednice

1.7.- 5. 7.2024   - příměstský florbalový tábor

1.7. -4. 7. 2024

09,00 – 12,00   

8.7. -11. 7. 2024

pouze na telefonické objednání  

(od pondělí do čtvrtek)

Ve dnech 15. 7. – 18. 8. 2024 je škola pro veřejnost uzavřena!

 

Provoz kanceláře školy a školní jídelny pro veřejnost:

26., 27. 8.,  30. 8. 2024

10,00 – 14,00 hodin

28. - 29. 8. 2024

10,00 – 15,30 hodin

Mgr. Petr Kořenek

ředitel školy

Tábor Lednice 2024
1.4.2024

Hurááá. Jedeme na tábor. INFO

Námořnický tábor
15.3.2024

info

Bakaláři

Pokladna

Školní e-mail

Moodle

Florbalová akademie

Školní televize a časopis

Školní knihovna

Mapa webu
A
A
A

Přípravná třída ZŠ VSETÍN, LUH


  • Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením PŠD, přednostně děti, kterým byl povolen odklad.
  • Minimální počet dětí v přípravné třídě je 10, maximální počet je 15
  • Žádosti o přijetí do přípravné třídy se přijímají do 6. 6. 2024
  • Rodiče, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do přípravné třídy, budou pozváni na schůzku, kde se dozví konkrétní informace o chodu přípravné třídy.

 

Kritéria přijetí do přípravné třídy:

 

  • Žádost o přijetí
  • doporučení odkladu školní docházky
  • přednostně - trvalé bydliště ve Vsetíně, Janové, Ústí, Malá Bystřice
  • pořadí přijatých žádostí

 

CO JE PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Komu jsou přípravné třídy určeny?

 

Přípravné třídy jsou určeny dětem, které jsou v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo kterým školské poradenské zařízení přípravnou třídu doporučí, bez ohledu na to, ve které ZŠ bylo dítě zapsáno. Cílem je, aby dítě mohlo následně lépe uspět ve vzdělávacím procesu základní školy. Jedná se o děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

 

 Jak probíhá zařazení do přípravné třídy?

 

O zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel základní školy, která přípravnou třídu zřizuje, a to na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a písemného doporučení školského poradenského zařízení.

 

Pro zařazení dítěte do přípravné třídy musí být splněny všechny následující podmínky:


- dítě je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo byl dítěti povolen odklad,
- zařazení dítěte do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj (zjištění této skutečnosti musí být součástí písemného doporučení školského poradenského zařízení, na jehož základě ředitel základní školy o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje v souladu s § 47 odst. 2 školského zákona).

 

 

 

Ředitel základní školy může vyřadit dítě z přípravné třídy z těchto důvodů:


-  na žádost zákonného zástupce dítěte,
- jestliže dítě bez omluvy zákonným zástupcem dítěte nedochází do přípravné třídy nejméně jeden měsíc nepřetržitě,
- jestliže počet zameškaných dní bez omluvy zákonným zástupcem dítěte překročí 30 dní ve školním roce.

 

Průběh vzdělávání v přípravné třídě.

 

Vzdělávání v přípravné třídě se poskytuje bezúplatně. Časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je shodný s počtem vyučovacích hodin stanovených pro 1. ročník základní školy, tj. 20 – 22 vyučovacích hodin, rozdělených do kratších časových úseků se střídáním činností. Vzdělávání v přípravné třídě tedy probíhá v době od 8,00 do 11,40 (12,35).

Počet dětí ve třídě je v současné době stanoven školským zákonem na max. počet 15.

Přípravná třída se nezapočítává do doby povinné školní docházky, děti se neklasifikují.

 

Činnost bude prokládána dramatickou výchovou a aktivitami v anglickém jazyce.

 

 

 

Školské služby poskytované dětem přípravné třídy

 

Děti mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci základní školy.

Školní družina je poskytována za úplatu (měsíční poplatek stanoví škola a činí 50 Kč).

 

Děti se mohou stravovat ve školní jídelně za stejných podmínek jako žáci základní školy.

Školní jídelna poskytuje dětem oběd, který hradí zákonný zástupce. Cena oběda je stanovena jako náklad na potraviny ve výši dané věkem dítěte.

 

Podrobné informace budou zveřejněny po vydání souhlasu se zřízením třídy Krajským úřadem Zlínského kraje.  Předběžný zájem nahlaste na mail: skolaluh@skolaluh.cz

 

Bližší informace: 734 522 280 - ředitel školy

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.