Pokud víš o spolužákovi, kterému je ve škole ubližováno, můžeš zcela anonymně sdělit jméno takové osoby prostřednictvím internetové aplikace a zabránit tak rozvíjející se šikaně na samém začátku. Po kliknutí na odkaz www.nntb.cz, tlačítko JSEM STUDENT a tlačítko VYHLEDEJ ŠKOLU zadej celý název "Základní škola Vsetín, Luh 1544, klikni na tlačítko POKRAČOVAT, vyplň požadované údaje a klikni na ODESLAT. Odpovědné osoby na škole se začnou upozorněním neprodleně zabývat.

 

Schránka důvěry na odkazu

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY
Kotva
NEPŘEHLÉDNĚTE
Naše škola v Luhu
4.8.2020

video regionalni tv

Sledujte naše stránky, připravujeme akce na dny od 24. 8. 2020. Nenechte si je ujít.
5.7.2020
Prázdninový kontakt
2.7.2020

Kancelář školy 733 678 010

Ekonom školy 737 403 198

skolaluh@skolaluh.cz

Aktuálně k našemu táboru Putování časem
29.6.2020

info zde

Informace ředitele školy
24.6.2020
Provoz ŠD přerušen od 13.7. do 21.8.2020.
Mgr. Petr Kořenek
Bakaláři

Školní e-mail

Moodle

Naše florbalová akademie

Centrum dramatické výchovy

Virtuální prohlídka

Mapa webu
A
A
A

*Zaměstnanci školy *

Autor: Trochtova

ÚSEK: ŘEDITELSTVÍ

 

Ředitel školy: Mgr. Petr Kořenek

Oblasti: Školní poradenské pracoviště, projektová činnost, vnější kontakty, školní klub

tel. 734 522 280

 

V přímé působnosti ředitele: Realizace výkonu činností dle správního řádu Zabezpečuje komplexní přípravu oprav a stavebních investic majetku Strategické činnosti pro další rozvoj organizace včetně zajištění financování. BOZP.

 

Kancelář školy

Centrální adresa: 
skolaluh@skolaluh.cz

tel. 733 678 010
tel. 571 431 790

Dana Vilémová

Vede přehled došlé a odeslané pošty – spisová služba, školní matrika, zpracování úrazů. Zajišťuje spisovou službu a skartační řízení, spolupracuje se Státním okresním archivem. Sekretariát, pokladna- Provádí kopírování materiálů, obsluhuje telefonní ústřednu. Plní úkoly sekretariátu související s výkonem funkce ředitele. Organizuje a zajišťuje přijetí návštěv.

Jitka Novosadová

Agenda BOZP a PO

 

Projektová činnost: v přímé působnosti ředitele


  

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 

Výchovný poradce: Ing. Bronislava Dotisková

tel. 571 431 790 
bronislava.dotiskova@skolaluh.cz

Působnost: koordinace školního poradenského pracoviště - kariérové poradenství, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, metodické vedení asistentů pedagoga. V přímé působnosti: Zajišťuje realizaci právních předpisů v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťuje úkoly v oblasti kariérového poradenství.

 

Speciální pedagog a školní metodik prevence: Mgr. Renata Trčková

renata.trckova@skolaluh.cz

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, diagnostika, metodická pomoc učitelům, rodičům, asistentům pedagoga
Zajišťuje metodické činnosti a realizaci plánu MPP v souladu s vyhláškou. 

 

Školní psycholog:  Mgr. Anežka Petrošová

anezka.petrosova@skolaluh.cz

 

 

Monika Václavíková, DiS.

Školní asistent ZŠ, ŠD

 

Bc. Hana Pokorná

Školní asistent ŠK



ÚSEK: VZDĚLÁVÁNÍ


 

 

Zástupce ředitele pro 1. stupeň– zástupce statutárního orgánu: Mgr. Ivana Poláchová

tel. 571 431 790
ivana.polachova@skolaluh.cz 

Oblasti: zástupce statutárního orgánu, zodpovídá za proces základního vzdělávání, odborné řízení 1. stupně, personalistika, DVPP V přímé působnosti zástupce ředitele: řízení 1. stupně, zajišťuje koordinaci aktivit a spolupráci v oblasti neziskových organizací, personální agendu.

 

Metodické sdružení:

předseda

Odborné a metodické práce vztahující se k obsahu a formě výuky


  

Koordinátor ŠVP: Mgr. Iva Magnagová

iva.magnagova@skolaluh.cz

Koordinace a tvorba ŠVP, metodická pomoc pro učitele.


  

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

Vedoucí vychovatelka: Naděžda Dorňáková

tel. 737 009 232
nadezda.dornakova@skolaluh.cz

Tvorba ŠVP pro zájmové vzdělávání, koordinace a realizace zájmového vzdělávání především na 1. stupni ZŠ, příprava nabídky zájmových aktivit




ŠKOLNÍ KLUB

 

Vedoucí vychovatel školního klubu: Bc.  Ondřej Čtvrtníček

 

tel. 739 730 968
ondrej.ctvrtnicek@skolaluh.cz


Koordinace a realizace zájmového vzdělávání především na 2. stupni ZŠ, příprava nabídky zájmových aktivit

 


 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň: Mgr. Eva Sušňová

 

eva.susnova@skolaluh.cz 
tel. 571 431 790

Základní vzdělávání, odborné řízení 2. stupně, organizace školy, pedagogická dokumentace

V přímé působnosti zástupce ředitele: Zajišťuje organizaci školy, shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidence za školu, odborně a organizačně řídí 2. stupeň ZŠ, ŠVP

 


 

ICT

Koordinátor a metodik ICT: Mgr. Jana Válková
 

jana.valkova@skolaluh.cz

Správce oblasti ICT. Zabezpečuje provoz informačních a komunikačních technologií. Zajišťuje metodickou pomoc pro učitele a správu učeben ICT, koordinaci s externím správcem. 


 

ÚSEK: EKONOMIKA A PROVOZ

 

Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz: Ing. Dáša Mičkalová

mob. 737 403 198  
tel. 571 431 790
ekonom@skolaluh.cz


V přímé působnosti zástupce ředitele: vedení úseku správních zaměstnanců a školní jídelny, zajišťuje správu rozpočtu, finančních fondů a vedení komplexní účetnictví evidence, včetně projektů. Zajišťuje správu majetku a doplňkovou činnost.

 

Zdenka Hrubá

Zpracování mezd


 

PROVOZ

 

Vedoucí správních zaměstnanců: Jan Polách

tel. 731 698 588
Zajišťuje provoz budov včetně řízení úklidu

Odloučené pracoviště



 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Vedoucí školní jídelny: Eva Čalová

tel. 737 009 273, 571 431 794

jidelna@skolaluh.cz

Zajišťuje komplexní provoz školního stravování

 

 Vedoucí kuchařka: Zdeňka Filáková


 I. STUPEŇ

Mgr. Ivana Poláchová

zástupce ředitele

 

Mgr. Ivana Valcová

třídní učitelka   

I.A

Mgr. Jana Pačesná 

třídní učitelka   

I.B

Mgr. Karolína Pospíchalová

třídní učitelka

II.A

Mgr. Eliška Hořanská

třídní učitelka  

II.B

Mgr. Milena Šturalová

třídní učitelka, speciální pedagog, logoped

II.C

Mgr. Radoslava Mašková

třídní učitelka

III.A

Mgr. Vlasta Moudrá

třídní učitelka, NJ

III.B

Mgr. Petra Klímová

třídní učitelka

IV.A

Mgr. Lucie Komorková

třídní učitelka

IV.B

Miroslava Jašová

třídní učitelka

V.A

Mgr. Iva Magnagová

třídní učitelka, AJ

V.B

 

 

 

Bc. Hana Lazárková

asistentka pedagoga

 

Bc. Tereza Procházková

asistentka pedagoga

 

Ivana Koňaříková

asistentka pedagoga

 

Lucie Kocurková

asistentka pedagoga

 

Bc. Edita Krejčí

asistent pedagoga

 

 

  II. STUPEŇ

 

Mgr. Eva Sušňová

zástupce ředitele

 

Mgr. Drahomíra Šerá

třídní učitelka, PŘ, VKZ

VI.A

Mgr. Pavla Klišová

třídní učitelka, ČJ, ZSV

VI.B

Mgr. Jana Gajdošová

třídní učitelka, M, OV

VII.A

Mgr. Gabriela Baránková

třídní učitelka, AJ, DE

VII.B

Mgr. Kateřina Kopřivová

třídní učitelka, JR, VV

VIII.A

Mgr. Renata Haplová

třídní učitelka ČJ, HV, LDV

VIII.B

Mgr. Petra Janošíková

třídní učitelka, ČJ, HV, NJ

IX.A

Mgr. Martina Teplá

třídní učitelka, MA, ZE

IX.B

Mgr. Jiří Vařejka

učitel, TV, CH

 

Mgr. Jana Válková

učitelka, MA, ICT

 

Mgr. Xenie Poljaková

třídní učitelka, speciální pedagog

VI.C, VII.C, IX.C.

Mgr. Klára Navrátilová

učitelka, AJ, NJ

 

Bc.  Ondřej Čtvrtníček

učitel, TV

 

Mgr. Svatava Obrová

učitelka, M, FY

 

Mgr. Sylva Šuláková

učitelka AJ

 

 

 

 

Mgr. Hana Katrušáková

speciální pedagog-logoped

 

Bc. Hana Pokorná

asistentka pedagoga

 

Vít Zgarba

asistent pedagoga

 

Tereza Lašáková

asistentka pedagoga

 

Adéla Močičková

asistentka pedagoga

 


Pedagogický úsek – zájmové vzdělávání

 

Školní družina

Naděžda Dorňáková

vedoucí vychovatelka

Iva Hekelová

vychovatelka

Mgr. Marta Bednarská

vychovatelka

Bc. Tereza Procházková

vychovatelka

Vít Zgarba

asistent pedagoga

Lucie Kocurková

asistenta pedagoga

Ivana Koňaříková

asistentka pedagoga

 

 



Školní klub

 

 

Bc. Ondřej Čtvrtníček

vedoucí školního klubu

Tereza Lašáková

vychovatelka

externí vychovatelé

vedoucí ZÚ

 

Ekonomický a provozní úsek

Ing. Dáša Mičkalová

zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz

Dana Vilémová

administrativní pracovník kanceláře školy

Miroslava Malíšková

projektový pracovník

Milena Radílková

pracovnice provozního úseku

Jan Polách

školník, vedoucí správních zaměstnanců

Alena Řičičářová

pracovnice provozního úseku

Monika Kolečková

pracovnice provozního úseku

Marta Daňková

pracovnice provozního úseku

Branislav Samek

recepce - VPP

Božena Poláchová

správce sportovního areálu

Eva Čalová

vedoucí školní jídelny

Zdeňka Filáková

vedoucí kuchařka

Nataša Fojtášková

pracovnice obchodního provozu

Jana Navrátilová

kuchařka

Marcela Labajová

Kuchařka

Lenka Černotíková

pracovnice kuchyně

Bc.Markéta Pernická

metodik ŠJ

   

 

Ostatní služby – outsourcing 

Zdenka Hrubá

mzdy

Jitka Novosadová

BOZP a PO